×

FORGOT YOUR DETAILS?

Bazalt

Czarne złoto

Odmiana populacyjna o bardzo dobrym potencjale plonowania (do
117 % wzorca w doswiadczeniach rejestrowych COBORU w 2014 roku).
• Wysmienite wyniki w wielu rejonach Polski.
• Odmiana charakteryzujaca sie bardzo dobrym wigorem jesiennym, dzieki czemu jest mniej wrazliwa na susze w okresie siewów rzepaku.
• Dobra odpornosc na wyleganie.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany BAZALT w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

Wysokie plonowanie

Plonowanie odmiany BAZALT w porównaniu do wzorców populacyjnych
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku 2014.

TOP