×

FORGOT YOUR DETAILS?

Bingo

Trafiony wybór

• Jedna z najpopularniejszych odmian owsa w Europie!
• Rewelacyjne plony
• Najwyższa MTZ
Najwcześniejszy termin wiechowania
Najczęściej zalecany do uprawy owies w Polsce!

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie (% wzorca) odmiany BINGO w doświadczeniach COBORU.

TOP