×

FORGOT YOUR DETAILS?

Komfort

Beztroska uprawa

• Jedna z najwyżej plonujących odmian w Polsce
• Dobra odporność na wyleganie
• Wysoka MTZ
Dobra odporność na choroby grzybowe
• Najwyższa zawartość tłuszczu (5.6 %)
• Doskonała wartość energetyczna ziarna

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie odmiany KOMFORT (% wzorca) w doświadczeniach  COBORU (2015 - 2017)

TOP