×

FORGOT YOUR DETAILS?

Konkret

... i wiesz, co siejesz

• Wzorzec plennosci w doswiadczeniach COBORU.
• Odmiana populacyjna o bardzo dobrych zdolnosciach adaptacyjnych.
• Uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w Polsce (do 114 % wzorca), Słowacji, Czechach, Austrii, Francji, Danii i Szwecji.
• Dobra odpornosc na wyleganie oraz choroby grzybowe.
• Wysoka zawartosc tłuszczu w nasionach.

Ważniejsze cechy rolnicze

TOP