×

FORGOT YOUR DETAILS?

Monolit

Siła stabilności

• Niezawodne i wysokie plonowanie.
• Znakomicie toleruje słabe i mozaikowate gleby.
• Doskonała zimotrwałosc.
• Wysoka zawartosc tłuszczu w nasionach.
• Niska zawartosc glukozynolanów.

Złoty Meda Polagra Premiery

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany MONOLIT w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

TOP