Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Nawigator – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie

FORGOT YOUR DETAILS?

Nawigator

Prosto do sukcesu

• Wysoki potencjał plonowania
• Wysoka MTZ
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
• Średni termin wiechowania i dojrzewania
• Doskonale sprawdza się w uprawie na różnych stanowiskach
 • Ziarno dobrze wyrównane o wysokiej gęstości (54,3 kg/hl)

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie (% wzorca) odmiany NAWIGATOR w doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku 2014.

 

TOP