×

FORGOT YOUR DETAILS?

Octavio

Imperium plonów

• Nr 1 plonowania (115% wzorca) w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2016 roku!
• Zimotrwałość 5,5o
• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby.
Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie.
• Ciężkie ziarno (wysoka waga hektolitra).

Ważniejsze cechy rolnicze

Doskonałe plonowanie

Plonowanie odmiany OCTAVIO  (% wzorca) w punktach doświadczalnych
COBORU w 2016 r.

Doskonałe plonowanie

Plonowanie odmiany OCTAVIO (% wzorca) w doświadczeniach  COBORU w 2016 r. i 2017 r.

TOP