×

FORGOT YOUR DETAILS?

Opcja

 • Bardzo dobry potencjał plonowania - 101% w 2017 roku w Polsce
  (wg COBORU)
 • Odmiana niska (ok. 75 - 80 cm)
 • Odmiana dobrze tolerująca siew w monokulturze
 • MTZ średnia
 • Typ gęstego łanu
 • Zalecana obsada w terminie optymalnym: 275 – 400 r/m2
  ( w zależności od klasy gleby i zakładanego poziomu agrotechniki)
 • Klasa jakości B
 • Dobra odporność na wyleganie
 • Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie (% wzorca) odmiany OPCJA w doświadczeniach COBORU
(poziom a1, 2017 rok)

Odporność odmiany OPCJA na choroby grzybowe (skala 9-stopniowa) według COBORU 2017.

TOP