×

FORGOT YOUR DETAILS?

Opcja

• Duży potencjał plonowania.
• Wysoka odporność na rdzę
żółtą i brunatną.
• Przeciętna zimotrwałość.
• Rośliny niskie.
• Wysoka odporność na wyleganie.
• Wysoka liczba opadania.

Ważniejsze cechy rolnicze

TOP