×

FORGOT YOUR DETAILS?

Owacja

Plon w gwiazdorskiej obsadzie

• Bardzo dobre plonowanie
– 104 % w 2016 roku (doświadczenia
rejestrowe COBORU).
• Zimotrwałość 4,5
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka waga hektolitra.
• Dobra odporność na mączniaka,
brunatną plamistość, septoriozę
plew i fuzariozę kłosa.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany  OWACJA w poszczególnych
punktach doświadczalnych COBORU w 2017 roku - poziom a1

Plonowanie odmiany OWACJA  (% wzorca) w porównaniu do odmian wzorcowych (doświadczenia rejestrowe  COBORU 2017 r., poziom a1)

TOP