×

FORGOT YOUR DETAILS?

Polonia Staropolska

Królowa Łanów

• Wysokie i stabilne plonowanie
• Dobra odporność na wyleganie
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm)
• Bardzo dobra odporność na suszę

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie (% wzorca) odmiany Polonia Staropolska
w poszczególnych rejonach (COBORU 2017)

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie (% wzorca) odmiany Polonia Staropolska
w porównaniu do wzorców (COBORU 2017).

TOP