FORGOT YOUR DETAILS?

HEVELIUS

Konstelacja plonów

Wczesny termin kwitnienia.
• Bardzo dobra zimotrwałość.
• Bardzo dobra regeneracja ewentualnych uszkodzeń zimowych.
• Duża ilość rozgałęzień bocznych (13-14).
• Szybki rozwój roślin po siewie.
• Dobra odporność na wyleganie.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany HEVELIUS w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2017 roku.

Wysoka zimotrwałość

% roślin martwych po zimie 2015/2016 odmiany HEVELIUS na tle wszystkich odmian zarejestrowanych w Polsce w 2018 roku (źródło: COBORU).

Potężna zwyżka plonu w porównaniu do wzorcowych odmian populacyjnych

Różnica w plonowaniu pomiędzy odmianą HEVELIUS a średnim wzorcem populacyjnym (źródło: COBORU).

TOP