FORGOT YOUR DETAILS?

Kamelia

Urok w genach

• Bardzo dobry potencjał plonowania
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby
• Doskonała również do mieszanek
• Bardzo dobra jakość wypiekowa

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Procent zregenerowanych korzeni w roztworze Al+++  (im wyższa wartość tym lepsza odporność na zakwaszenie gleby) KAMELIA na tle odmian wzorcowych - wyniki z doświadczeń rejestrowych COBORU 2014.

TOP