Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Komfort – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Komfort

Beztroska uprawa

• Jedna z najwyżej plonujących odmian w Polsce
• Dobra odporność na wyleganie
• Wysoka MTZ
Dobra odporność na choroby grzybowe
• Najwyższa zawartość tłuszczu (5.6 %)
• Doskonała wartość energetyczna ziarna

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie odmiany KOMFORT (% wzorca) w doświadczeniach  COBORU (2015 - 2017)

TOP