FORGOT YOUR DETAILS?

Metys

Z najlepszego szczepu

• Odmiana populacyjna.
• Bardzo dobry potencjał plonowania – do 115 % wzorca (wyniki z doświadczeń rejestrowych COBORU 2013).
• Dobra odporność na wyleganie.
• Niskie wymagania glebowe.
• Odmiana szybko i równomiernie dojrzewająca.

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plonowanie

Plonowanie (dt/ha) odmiany METYS w porównaniu do odmian wzorcowych (dośw. rejestrowe COBORU 2013)

TOP