Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Metys – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Metys

Z najlepszego szczepu

• Odmiana populacyjna.
• Bardzo dobry potencjał plonowania – do 115 % wzorca (wyniki z doświadczeń rejestrowych COBORU 2013).
• Dobra odporność na wyleganie.
• Niskie wymagania glebowe.
• Odmiana szybko i równomiernie dojrzewająca.

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plonowanie

Plonowanie (dt/ha) odmiany METYS w porównaniu do odmian wzorcowych (dośw. rejestrowe COBORU 2013)

TOP