Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Milewo – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie

FORGOT YOUR DETAILS?

Milewo

Najwcześniejsze

• Bardzo dobry potencjał plonowania
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby
• Doskonała również do mieszanek z łubinem
• Najwcześniejszy termin kłoszenia

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany MILEWO  w poszczególnych rejonach kraju w 2014 roku (COBORU, PDO)

TOP