FORGOT YOUR DETAILS?

Panteon

Boski plon

• Wysokie plonowanie na terenie całego kraju.
• Bardzo wysoka mrozoodporność (6,0).
Najwyższa zawartość białka wśród zarejestrowanych odmian.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.

Ważniejsze cechy rolnicze

Doskonałe plony w całym kraju

Plonowanie odmiany PANTEON (% wzorca) w poszczególnych punktach doświadczalnych w kraju na poziomie a2
(źródło:
COBORU, 2018* i 2019).

Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby

Procent zregenerowanych korzeni w roztworze Al+++ (im wyższa wartość, tym lepsza odporność na zakwaszenie gleby) - wyniki z doświadczeń rejestrowych COBORU 2014.

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP