FORGOT YOUR DETAILS?

Pokusa

Grzechu warta ...

• Bardzo wysoki potencjał plonowania.
Najwyższa tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni.
Odmiana o podwyższonej odporności na rdzę żółtą i fuzariozę kłosa.
• Polecana również na późne siewy.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany POKUSA w doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku 2014

Bardzo wysoki potencjał plonowania!

Plonowanie (% wzorca) odmiany POKUSA w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU ( lata 2013-2014 - poziom a1)

Bardzo wysoki potencjał plonowania!

Plonowanie (% wzorca) odmiany POKUSA w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU ( lata 2013-2014 - poziom a2)

TOP