FORGOT YOUR DETAILS?

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:
- w formie papierowej na adres naszej siedziby, tj. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
lub
- w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.Jeśli nie chce Pan/Pani wysyłać CV prosimy
o
wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub elektronicznej. Kwestionariusz osobowy można pobrać z naszej strony internetowej: hr-strzelce.pl/praca/kwestionariusz

 

TOP