Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Praca – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:
w formie papierowej na adres naszej siedziby tj. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce, lub,
- w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.
Jeśli nie chce Pan/Pani wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub elektronicznej.
Kwestionariusz osobowy można pobrać z naszej strony internetowej: hr-strzelce.pl/praca/kwestionariusz

TOP