FORGOT YOUR DETAILS?

Serenada

Plonuje śpiewająco

• Doskonałe parametry jakościowe
• Bardzo dobre plonowanie
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby
• Wysoka MTZ
• Wysoka liczba opadania

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Procent zregenerowanych korzeni w roztworze Al+++  (im wyższa wartość tym lepsza odporność na zakwaszenie gleby) SERENADA na tle odmian wzorcowych - wyniki z doświadczeń rejestrowych COBORU 2014.

TOP