FORGOT YOUR DETAILS?

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa

Agent

 • Wysokie plonowanie - Nr 2 w Polsce w 2020 (PDO COBORU)
 • Odmiana wczesna
 • Bardzo wysoka odporność na wyleganie
 • Bardzo wysoka MTZ
 • Ziarno dobrze wyrównane
 • Obniżona zawartość łuski

Dsotępny wyłącznie w

Zalecany do uprawy w 10 województwach

Bardzo dobre plonowanie

Plonownaie odmiany AGENT na tle odmian wzorcowych w roku 2017 (źródło: COBORU)

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby wyprodukować ziarno owsa AGENT o wysokiej gęstości:

 1. Termin siewu: im późniejszy termin siewu owsa, tym bardziej zmniejsza się gęstość ziarna;
 2. Gęstość siewu: należy unikać wysokich norm wysiewu, szczególnie we wcześniejszych terminach siewu. W owsie największe znaczenie w formowaniu plonu i jakości (hektolitr) ma pęd główny. Przy gęstym siewie produkowane są pędy wtórne o mniejszej produktywności i niosące ziarno owsa o niższej gęstości;   
 3. Nawożenie azotowe: masa hektolitra spada przy zbyt wysokim nawożeniu azotowym;
 4. Skracanie łanu: aplikacja za dużych dawek regulatorów wzrostu (np. Moddus) w fazie strzelanie źdźbło może także zredukować gęstość ziarna owsa, lepiej stosować dawki dzielone 0,2-0,3l w BBCH 31 i 0,15-0,2l w BBCH 39;
 5. Wyleganie: wylegnięcie łanu wpływa negatywnie na gęstość ziarna owsa;
TOP