FORGOT YOUR DETAILS?

zalecenia agrotechniczne
Technologia uprawy: Stanowisko wybrane pod uprawę rzepaku powinno cechować się względnie żyzną, zasobną w wodę glebą kompleksu pszennego lub żytniego bardzo dobrego i dobrego. Najlepszymi przedplonami są gatunki wcześnie schodzące z pola, pozostawiające w glebie dużą ilość substancji organicznej. Nawożenie: Jesienne nawożenie można ograniczyć do zasilenia gleby w ok. 34 kg N, 50-70 kg P2O5
Nasiona kwalifikowane
Zwalczanie chwastów: Jesienne zwalczanie chwastów ma na celu wyeliminowanie konkurencji dla pszenicy już we wczesnych etapach jej wzrostu. Poprawia to rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększa szanse plantacji na dobre przezimowanie. Często z powodu dużej ilości wody z roztopów i opadów niemożliwe jest wykonanie wiosną zabiegów zwalczania chwastów w odpowiednim terminie co powoduje, że chwasty osiągają
jakie pszenżyto na słabe gleby ?
Pszenżyta można uprawiać na wszystkich rodzajach gleb. Dobrym przedplonem są: rzepak ozimy, strączkowe i motylkowe, wczesne ziemniaki, mieszanki zbożowo-strączkowe. Mniej korzystnym przedplonem są zboża, z wyjątkiem owsa. Nawożenie: azotem – do 100 kg N/ha. Dawkę można zmniejszyć o ok. 20 kg bez szkody na plonie w przypadku uprawy po bardzo dobrym przedplonie, regularnej gospodarki obornikowej
Pszenica jara – zalecenia agrotechniczne - Terminy siewu jęczmienia ozimego
Jęczmień ozimy zaleca się uprawiać na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa I-IIIb), żytniego bardzo dobrego (klasa IIIa-IIIb), pszennego górskiego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Bardzo dobrym przedplonem dla tego gatunku jest rzepak ozimy, wczesne ziemniaki, groch, mieszanki roślin strączkowych. Jęczmień ozimy można również uprawiać po zbożach – żyto, owies. Nie zaleca się uprawy jęczmienia
Nasiona kwalifikowane
Wymagania glebowe: Najwyższe plony jęczmienia uzyskuje się na glebach kompleksu pszennego, gliniastych, pylastych i lessowych. Mniejsze, ale zadowalające plony można uzyskać również na glebach lżejszych, mających bardziej zwięzłe podłoże, należących do kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego, jeżeli znajdują się w dobrej kulturze. Przedplon i uprawa roli: Właściwymi przedplonami są: okopowe, motylkowe, oleiste, a następnie
Pszenica jara – zalecenia agrotechniczne
Przedplon: Pszenica jara ma duże wymagania co do przedplonu, dlatego wysokie i stabilne plony można uzyskać tylko na właściwych stanowiskach. W naszych warunkach dobrymi przedplonami dla pszenicy jarej są rośliny nie zbożowe, jednak może ona być również uprawiana po owsie. Zdecydowanie najgorszymi przedplonami dla pszenicy jarej są: pszenica, jęczmień, pszenżyto i żyto, przy czym wartość

Dane meteo

Kalkulator wysiewu

W celu ułatwienia prawidłowego wyliczenia ilości nasion do wysiewu przygotowaliśmy dla Państwa poniższy kalkulator.

Planowana obsada

roślin/m²

Masa tysiąca nasion [MTN]*

g

Zdolność kiełkowania*

%

Ilość wysiewu kwalifikowanego materiału siewnego:

Planowana obsada roślin - informacja o zalecanej obsadzie znajduje się w opisie odmiany lub w zaleceniach agrotechnicznych w ulotkach odmianowych.

MTN - informacja ta znajduje się na etykiecie nasiennej przymocowanej do worka z kwalifikowanym materiałem siewnym; informacji takiej udzieli także Państwu sprzedawca nasion.

Zdolność kiełkowania - informacja ta znajduje się obowiązkowo na każdej etykiecie nasiennej przymocowanej do worka z kwalifikowanym materiałem siewnym;

TOP