FORGOT YOUR DETAILS?

Zwalczanie chwastów: Jesienne zwalczanie chwastów ma na celu wyeliminowanie konkurencji dla pszenicy już we wczesnych etapach jej wzrostu. Poprawia to rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększa szanse plantacji na dobre przezimowanie. Często z powodu dużej ilości wody z roztopów i opadów niemożliwe jest wykonanie wiosną zabiegów zwalczania chwastów w odpowiednim terminie co powoduje, że chwasty osiągają
Pszenżyta można uprawiać na wszystkich rodzajach gleb. Dobrym przedplonem są: rzepak ozimy, strączkowe i motylkowe, wczesne ziemniaki, mieszanki zbożowo-strączkowe. Mniej korzystnym przedplonem są zboża, z wyjątkiem owsa. Nawożenie: azotem – do 100 kg N/ha. Dawkę można zmniejszyć o ok. 20 kg bez szkody na plonie w przypadku uprawy po bardzo dobrym przedplonie, regularnej gospodarki obornikowej
Jęczmień ozimy zaleca się uprawiać na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa I-IIIb), żytniego bardzo dobrego (klasa IIIa-IIIb), pszennego górskiego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Bardzo dobrym przedplonem dla tego gatunku jest rzepak ozimy, wczesne ziemniaki, groch, mieszanki roślin strączkowych. Jęczmień ozimy można również uprawiać po zbożach – żyto, owies. Nie zaleca się uprawy jęczmienia
Technologia uprawy: Stanowisko wybrane pod uprawę rzepaku powinno cechować się względnie żyzną, zasobną w wodę glebą kompleksu pszennego lub żytniego bardzo dobrego i dobrego. Najlepszymi przedplonami są gatunki wcześnie schodzące z pola, pozostawiające w glebie dużą ilość substancji organicznej. Nawożenie: Jesienne nawożenie można ograniczyć do zasilenia gleby w ok. 34 kg N, 50-70 kg P2O5

Dlaczego warto uprawiać bobik

W 2017 roku udział zbóż w strukturze zasiewów w Polsce wynosił 70,7%. W stosunku do rekordowego pod tym względem 2002 roku (77,1%) nastąpił spadek o 6,4%. Udział roślin bobowatych w strukturze zasiewów wzrósł o 2,1%. Pomimo tych korzystnych tendencji powierzchnia uprawy zbóż jest w dalszym ciągu wysoka. Uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne gospodarstw wymuszają ograniczenie liczby

Rzepak jary na zachodzie Polski

Powierzchnia uprawy rzepaku jarego w Polsce stanowi od kilku do kilkudziesięciu procent  powierzchni uprawy formy ozimej – średnio 13% tj. 57 tyś. hektarów. Uzyskiwane w kraju plony tej rośliny są od 20 do 50% niższe niż plony rzepaku ozimego. W rejonach Polski północnej, południowo-wschodniej często uzyskiwane są plony porównywalne z plonami rzepaku ozimego – 30

Dane meteo

Kalkulator wysiewu

W celu ułatwienia prawidłowego wyliczenia ilości nasion do wysiewu przygotowaliśmy dla Państwa poniższy kalkulator.

Planowana obsada

roślin/m²

Masa tysiąca nasion [MTN]*

g

Zdolność kiełkowania*

%

Ilość wysiewu kwalifikowanego materiału siewnego:

Planowana obsada roślin - informacja o zalecanej obsadzie znajduje się w opisie odmiany lub w zaleceniach agrotechnicznych w ulotkach odmianowych.

MTN - informacja ta znajduje się na etykiecie nasiennej przymocowanej do worka z kwalifikowanym materiałem siewnym; informacji takiej udzieli także Państwu sprzedawca nasion.

Zdolność kiełkowania - informacja ta znajduje się obowiązkowo na każdej etykiecie nasiennej przymocowanej do worka z kwalifikowanym materiałem siewnym;

TOP