FORGOT YOUR DETAILS?

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul Główna 20, 99-307 Strzelce

Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w dziale hodowli roślin

Miejsce pracy:  Oddział Borowo


Opis stanowiska:

 • praca w hodowli roślin zbóż i roślin oleistych
 • pomoc w planowaniu i zarządzaniu ścisłymi doświadczeniami polowymi;
 • uczestniczenie w procesie krzyżowań hodowlanych mających na celu wyprowadzenie nowych populacji hodowlanych;
 • prowadzenie prac szklarniowych mających za zadanie homogenizację i rozmnożenie materiałów hodowlanych;
 • prowadzenie procesu selekcji roślin o pożądanych cechach rolniczych, bazując na naturalnej genetycznej zmienności;
 • praca w hodowli zachowawczej odmian;
 • przeprowadzanie obserwacji polowych związanych z ocena tolerancji na stresy abiotyczne i biotyczne;
 • ocena cech jakościowych materiałów;
 • prowadzenie prac związanych z siewami i zbiorami gatunków hodowanych w Oddziale
 • gromadzenie i statystyczna analiza danych pochodzących z obserwacji szkółek hodowlanych oraz doświadczeń polowych;
 • gromadzenie wiedzy z zakresu hodowli roślin, polepszanie umiejętności z zakresu genetyki, fitopatologii, fizjologii roślin, śledzenie trendów w rolnictwie;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe rolnicze: preferowane kierunki hodowla i nasiennictwo roślin; ochrona roślin, biotechnologia roślin;
 • umiejętność organizacji pracy i planowania;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy;

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, przy ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce, lub
 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzać przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Jeśli nie chce Pan/Pani wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub elektronicznej.

TOP