FORGOT YOUR DETAILS?

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w dziale hodowli roślin

Miejsce pracy:  Oddział Małyszyn


Opis stanowiska:

 • praca w hodowli roślin zbóż i roślin oleistych
 • pomoc w planowaniu i zarządzaniu ścisłymi doświadczeniami polowymi;
 • uczestniczenie w procesie krzyżowań hodowlanych mających na celu wyprowadzenie nowych populacji hodowlanych;
 • prowadzenie prac szklarniowych mających za zadanie homogenizację i rozmnożenie materiałów hodowlanych;
 • prowadzenie procesu selekcji roślin o pożądanych cechach rolniczych, bazując na naturalnej genetycznej zmienności;
 • praca w hodowli zachowawczej odmian;
 • przeprowadzanie obserwacji polowych związanych z ocena tolerancji na stresy abiotyczne i biotyczne;
 • ocena cech jakościowych materiałów;
 • prowadzenie prac związanych z siewami i zbiorami gatunków hodowanych w Oddziale
 • gromadzenie i statystyczna analiza danych pochodzących z obserwacji szkółek hodowlanych oraz doświadczeń polowych;
 • gromadzenie wiedzy z zakresu hodowli roślin, polepszanie umiejętności z zakresu genetyki, fitopatologii, fizjologii roślin, śledzenie trendów w rolnictwie;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe rolnicze: preferowane kierunki hodowla i nasiennictwo roślin; ochrona roślin, biotechnologia roślin;
 • umiejętność organizacji pracy i planowania;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy;

 

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, przy ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce, lub
 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzać przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

 

 

 

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
ul Główna 20, 99-307 Strzelce

Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

W związku z dalszym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko:

Zootechnik

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Oddział Małyszyn,
ul. Myśliborska 81, 66-400 Gorzów Wlkp.

Opis stanowiska:

• kierowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac na fermie trzody w cyklu zamkniętym (150      loch), oraz nad tuczem 300 sztuk wolców
• organizowanie i koordynowanie pracy zespołu
• nadzorowanie pracy podległych pracowników
• odpowiedzialność za realizację zadań na fermie
• rejestracja i bieżące raportowanie prowadzonych działań
• bieżąca rejestracja zdarzeń w produkcji
• współpraca i wypełnianie nałożonych obowiązków przez instytucje np. ARiMR, PIW
• bieżąca kontrola jakości produkcji na fermach
• nadzór nad dobrostanem zwierząt
• nadzór i kierowanie logistyką dostaw
• prowadzenie negocjacji z odbiorcami żywca
• organizowanie nadzorowanie sprzedaży żywca
• prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce
• przestrzeganie obowiązujących w Spółce procedur i zarządzeń

Wymagania:

• umiejętność współpracy z ludźmi
• wykształcenie kierunkowe lub pokrewne
• dyspozycyjność
• umiejętności organizacyjne i samodzielne podejmowanie decyzji
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• dobra znajomość pakietu MS Office;
• prawo jazdy kat. B;
• staż pracy przy nadzorze stada bydła mlecznego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

• umowę o pracę;
• motywujący system wynagradzania (premia motywacyjna miesięczna, akordowa)
• nowoczesne narzędzia pracy;
• możliwość wynajęcia mieszkania służbowego na czas trwania stosunku pracy
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Jeśli uważasz, że spełniasz nasze oczekiwania nie zastanawiaj się dłużej...
Czekamy właśnie na Ciebie!

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

• w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, przy ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce, lub
• w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzać przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

 

 

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian roślin gatunków rolniczych oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

 

Spółka poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Księgowy/ Księgowa

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ZG Strzelce – siedziba Spółki

Opis stanowiska:

Osoba na stanowisku Księgowego będzie odpowiadać m.in. za:

 • ewidencjonowanie i księgowanie dokumentów w systemie księgowym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • wsparcie w procesie sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań finansowych

zgodnie z ustawą o rachunkowości,

 • współudział w przygotowywaniu sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • współudział we wszystkich procesach księgowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia,
 • znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego

w zakresie CIT i VAT oraz PIT,

 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • zaangażowanie i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra komunikacja i umiejętność pracy w zespole,

Oczekiwane cechy kandydata;

 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów z obszaru księgowości połączona z dobrą organizacją pracy,
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • odpowiedzialność i terminowość,
 • analityczne myślenie,
 • skuteczne rozwiązywanie problemów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • wsparcie merytoryczne,
 • możliwość rozwoju, udziału w szkoleniach, konferencjach,
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • udział w ciekawych projektach,
 • możliwość samodzielnej realizacji ambitnych zadań,
 • motywujący system wynagradzania,
 • udział przy wdrażaniu nowoczesnych narzędzi pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce,

lub

 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

TOP