FORGOT YOUR DETAILS?

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

 1. Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian roślin gatunków rolniczych oraz produkcja
i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

Spółka poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Księgowego

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Oddział Małyszyn

Opis stanowiska:

Osoba na stanowisku Księgowego będziesz odpowiadać m.in. za:

 • dekretacja i ewidencja dokumentów w systemie księgowym,
 • ewidencja ilościowo - wartościowa zdarzeń gospodarczych w systemie,
 • fakturowanie sprzedaży prowadzonej w Oddziale,
 • obsługa obrotu gotówkowego,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • zapewnienie/koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • sporządzanie deklaracji podatków lokalnych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • współpraca z głównym działem księgowości w procesie sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku Księgowej oraz chęć dalszego rozwoju,
 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe o kierunku rachunkowość, ekonomia,
 • znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego

w zakresie VAT oraz podatków lokalnych,

 • znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • zaangażowanie i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra komunikacja i umiejętność pracy w zespole.

Oczekiwane cechy kandydata;

 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów z obszaru księgowości połączona z dobrą organizacją pracy,
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • odpowiedzialność, terminowość,
 • skuteczne rozwiązywanie problemów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • motywujący system wynagradzania,
 • wsparcie merytoryczne,
 • możliwość rozwoju, udziału w szkoleniach, konferencjach,
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • udział przy wdrażaniu nowoczesnych narzędzi pracy.

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce,

lub

 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Jeśli nie chce Pani/Pana wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub elektronicznej, który jest dostępy na stronie internetowej Spółki.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

W związku z dalszym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko:

Kierownik Produkcji

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Oddział Małyszyn w Gorzowie Wlkp.

 

Opis stanowiska:

 • Organizacja pracy podległych działów, zapewnienie właściwej wydajności i efektywności pracy.
 • Sporządzanie planów zasiewów, prowadzenie historii pól, udział w opracowaniu biznes planów w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Przestrzeganie zasad i terminów zabiegów agrotechnicznych w uprawach polowych z uwzględnieniem hodowli roślin oraz produkcji nasiennej; kontrola prawidłowej technologii produkcji materiału siewnego.
 • Organizacja zasiewów, zabiegów ochrony roślin, zbioru i magazynowania kwalifikowanego materiału nasiennego oraz terminowe przygotowanie go do sprzedaży.
 • Nadzór nad produkcją zwierzęcą.
 • Nadzór nad stanem technicznym sprzętu i maszyn rolniczych.
 • Wprowadzanie usprawnień organizacyjnych, dbałość o postęp techniczny i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu wprowadzania innowacji w produkcji roślinnej, zwierzęcej, nasiennictwie, mechanizacji .
 • Organizacja zaopatrzenia Oddziału w środki produkcji rolniczej, nawozy, zaprawy do nasion, środki ochrony roślin, opakowania i inne materiały oraz części zamienne do środków transportu, maszyn i urządzeń.
 • Przestrzeganie zarządzeń i wykonywanie poleceń służbowych Dyrektora Oddziału.
 • Terminowa realizacja nałożonych na Oddział zadań produkcyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe rolnicze (w przypadku bardzo dużego doświadczenia praktycznego ewent. średnie rolnicze);
 • doświadczenie w zakresie kierowania gospodarstwem rolnym (wydzieloną częścią gospodarstwa rolnego) co najmniej podobnej wielkości (min. 3 lata), doświadczenie w branży hodowlano-nasiennej będzie ważnym atutem;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem podległych pracowników;
 • znajomość branży nasiennej i ustawodawstwa związanego z nasiennictwem;
 • umiejętności logistyczne
 • znajomość prawa pracy;
 • obsługa komputera (MS Office, programy klasy ERP);
 • prawo jazdy kat. B;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy;

Kierownik Produkcji odpowiada za całość zagadnień związanych z logistyką i organizacją produkcji. W szczególności zarządza podległym personelem, organizuje pracę, odpowiada za realizację planów, dba o wyniki gospodarcze działów produkcyjnych, zabezpiecza mienie zakładu pracy. Wyróżniać go powinna  operatywność, szybkość i trafność podejmowania decyzji, sposób myślenia nakierowany na optymalizację procesów, determinacja do wdrażania zmian, skuteczność, zdolność egzekwowania poleceń

 

Jeśli uważasz, że spełniasz nasze oczekiwania nie zastanawiaj się dłużej...

Czekamy właśnie na Ciebie!

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, przy ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce, lub
 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzać przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Jeśli nie chce Pan/Pani wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub elektronicznej.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian roślin gatunków rolniczych oraz produkcja
i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

Spółka poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Samodzielnego Księgowego

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ZG Strzelce – siedziba Spółki

Opis stanowiska:

Osoba na stanowisku Samodzielnego Księgowego będziesz odpowiadać m.in. za:

 • ewidencjonowanie i księgowanie dokumentów w systemie księgowym,
 • zapewnienie/koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • wsparcie w procesie sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • współudział w przygotowywaniu sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • współudział we wszystkich procesach księgowych,
 • współudział w tworzeniu wewnętrznych procedur księgowych i mechanizmów kontrolnych,
 • współudział w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych.

Wymagania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Samodzielnej Księgowej oraz chęć dalszego rozwoju,
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia,
 • znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego w zakresie CIT i VAT oraz PIT,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • zaangażowanie i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra komunikacja i umiejętność pracy w zespole.

Oczekiwane cechy kandydata:

 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów z obszaru księgowości połączona z dobrą organizacją pracy,
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • odpowiedzialność,
 • terminowość,
 • analityczne myślenie,
 • skuteczne rozwiązywanie problemów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • wsparcie merytoryczne,
 • możliwość rozwoju, udziału w szkoleniach, konferencjach,
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • dobrą atmosferę pracy oraz udział w ciekawych projektach,
 • możliwość samodzielnej realizacji ambitnych zadań,
 • motywujący system wynagradzania,
 • udział przy wdrażaniu nowoczesnych narzędzi pracy.

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, przy ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce,
  lub
 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Jeśli nie chce Pani/Pana wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub elektronicznej, który jest dostępy na stronie internetowej Spółki.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

W związku z dalszym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pracownik magazynowy

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Oddział Małyszyn w Gorzowie Wlkp.

Opis stanowiska:

 • Prace magazynowe związane z przyjmowaniem, składowaniem i wydawaniem materiału siewnego roślin rolniczych;

Wymagania:

 • uprawnienia do obsługi wózka widłowego;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy;

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, przy ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce,
  lub
 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzać przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Jeśli nie chce Pan/Pani wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub elektronicznej.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

W związku z dalszym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Operator maszyn rolniczych

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Oddział Małyszyn w Gorzowie Wlkp.

 

Opis stanowiska:

 • Operator ciągników i maszyn rolniczych (uprawa, transport, wykonywanie oprysków, nawożenie, omłot);

 

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. T, B+E ewentualnie C+E,;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy;

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, przy ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce,
  lub
 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzać przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Jeśli nie chce Pan/Pani wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub elektronicznej.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian roślin gatunków rolniczych oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

Spółka poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Pracownik produkcji zwierzęcej

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Oddział Borowo

Opis stanowiska:

Sprawowanie bezpośredniej opieki nad hodowanymi zwierzętami, w tym: przygotowywanie paszy, karmienie, ścielenie, pomoc przy zabiegach, praca na hali udojowej, prace porządkowe.

Wymagania:

 • Pozytywny stosunek do zwierząt.
 • Prawo jazdy kat. T lub B+E oraz uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej lub wózka widłowego będzie dodatkowym atutem.
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307 Strzelce,
  lub
 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Jeśli nie chce Pani/Pana wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub elektronicznej, który jest dostępy na stronie internetowej Spółki.

TOP