FORGOT YOUR DETAILS?

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian oraz produkcja                     i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, roślin strączkowych.

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko:

 

Dyrektor Oddziału

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Oddział Małyszyn w Gorzowie Wlkp.

 

Opis stanowiska:

 • Organizacja pracy oddziału.
 • Zarządzanie pracownikami ujętymi w strukturze organizacyjnej Oddziału.
 • Koordynowanie terminowej realizacji nałożonych na Oddział zadań produkcji roślinnej,     zwierzęcej oraz nadzór nad pracami działu hodowli roślin.
 • Współtworzenie zadań planowanych dla Oddziału oraz kontrola ich wykonania.
 • Koordynowanie prawidłowego zabezpieczenia oraz nadzór nad dbałością o mienie Oddziału, w tym stan techniczny pojazdów, maszyn i urządzeń Oddziału.
 • Koordynowanie prowadzenia produkcji w Oddziale zgodnie z normami i zasadami ujętymi  w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
 • Opracowywanie corocznego budżetu finansowo – gospodarczego Oddziału.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe rolnicze.
 • Doświadczenie w zakresie kierowania gospodarstwem rolnym o co najmniej podobnej wielkości (min. 3 lata), doświadczenie  w branży hodowlano-nasiennej będzie ważnym atutem.
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem podległych pracowników.
 • Znajomość branży nasiennej i ustawodawstwa związanego z nasiennictwem.
 • Znajomość prawa pracy.
 • Obsługa komputera (MS Office, programy klasy ERP).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Operatywność, szybkość i trafność podejmowania decyzji.
 • Sposób myślenia nakierowany na optymalizację procesów.
 • Determinacja do wdrażania zmian, skuteczność, zdolność egzekwowania poleceń.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Motywujący system wynagradzania.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.

Dyrektor Oddziału odpowiada za całość zagadnień związanych z organizacją i przebiegiem procesów produkcji.  W szczególności zarządza podległym personelem, organizuje pracę, odpowiada za realizację planów, dba o wyniki gospodarcze działów produkcyjnych, zabezpiecza mienie zakładu pracy.

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, przy ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce, lub
 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Jeśli nie chce Pan/Pani wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego w formie papierowej lub elektronicznej.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

W związku z dalszym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko:

Zootechnik

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Oddział Małyszyn

Opis stanowiska:

 • nadzór nad stadem trzody chlewnej;
 • nadzór nad reprodukcją stada;
 • dbałość o kondycję i stan zdrowia zwierząt;
 • planowanie i realizacja niezbędnych zakupów do produkcji;
 • organizowanie pracy podległych pracowników;
 • współpraca z lekarzem weterynarii nadzorującym stado;
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce;
 • nadzór nad stadem bydła opasowego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe zootechniczne;
 • umiejętność organizacji pracy i planowania;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B;
 • staż pracy przy nadzorze stada bydła mlecznego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy;

Jeśli uważasz, że spełniasz nasze oczekiwania nie zastanawiaj się dłużej...

Czekamy właśnie na Ciebie!

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pracownik produkcji zierzęcej

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Oddział Borowo

Opis stanowiska:

·        Sprawowanie bezpośredniej opieki nad hodowanymi zwierzętami, w tym: przygotowywanie paszy, karmienie, ścielenie, pomoc przy zabiegach, praca na hali udojowej.

·        Prace porządkowe.

 

Wymagania:

 • Pozytywny stosunek do zwierząt.
 • Prawo jazdy kat. T lub B+E oraz uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej lub wózka widłowego będzie dodatkowym atutem.
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, przy ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce, lub
 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

 

 

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy. 

 

 

 

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w dziale hodowli roślin

Miejsce pracy:  Oddział Małyszyn


Opis stanowiska:

 • praca w hodowli roślin zbóż i roślin oleistych
 • pomoc w planowaniu i zarządzaniu ścisłymi doświadczeniami polowymi;
 • uczestniczenie w procesie krzyżowań hodowlanych mających na celu wyprowadzenie nowych populacji hodowlanych;
 • prowadzenie prac szklarniowych mających za zadanie homogenizację i rozmnożenie materiałów hodowlanych;
 • prowadzenie procesu selekcji roślin o pożądanych cechach rolniczych, bazując na naturalnej genetycznej zmienności;
 • praca w hodowli zachowawczej odmian;
 • przeprowadzanie obserwacji polowych związanych z ocena tolerancji na stresy abiotyczne i biotyczne;
 • ocena cech jakościowych materiałów;
 • prowadzenie prac związanych z siewami i zbiorami gatunków hodowanych w Oddziale
 • gromadzenie i statystyczna analiza danych pochodzących z obserwacji szkółek hodowlanych oraz doświadczeń polowych;
 • gromadzenie wiedzy z zakresu hodowli roślin, polepszanie umiejętności z zakresu genetyki, fitopatologii, fizjologii roślin, śledzenie trendów w rolnictwie;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe rolnicze: preferowane kierunki hodowla i nasiennictwo roślin; ochrona roślin, biotechnologia roślin;
 • umiejętność organizacji pracy i planowania;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy;

 

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

 • w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, przy ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce, lub
 • w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzać przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

 

 

 

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian roślin gatunków rolniczych oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

Spółka poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Traktorzysta

 

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Oddział Borowo

Opis stanowiska:

 1. Wszelkie prace agrotechniczne (uprawa pożniwna, orka, uprawa przedsiewna, siew) wykonywane ręcznie, kombajnem, ciągnikiem i sprzętem towarzyszącym.
 2. Prace warsztatowe, naprawa sprzętu i maszyn rolniczych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 3. Prace transportowe i porządkowe.

 

Wymagania:

 • Uprawnienia UDT do obsługi ładowarki teleskopowej lub wózka widłowego.
 • Prawo jazdy kat. T lub B+E.
 • Doświadczenie w obsłudze wózka widłowego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy;

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

·         w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce, lub

·         w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Jeśli nie chce Pani/Pana wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego   w formie papierowej lub elektronicznej, który jest dostępy na stronie internetowej Spółki.

 

 

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

        Spółka jest czołową polską firmą hodowlano-nasienną. Głównymi kierunkami działalności firmy jest hodowla twórcza i zachowawcza nowych odmian roślin gatunków rolniczych oraz produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego.

Spółka poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Traktorzysta

 

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Oddział Małyszyn

Opis stanowiska:

 1. Wszelkie prace agrotechniczne (uprawa pożniwna, orka, uprawa przedsiewna, siew) wykonywane ręcznie, kombajnem, ciągnikiem i sprzętem towarzyszącym.
 2. Prace warsztatowe, naprawa sprzętu i maszyn rolniczych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 3. Prace transportowe i porządkowe.

 

Wymagania:

 • Uprawnienia UDT do obsługi ładowarki teleskopowej lub wózka widłowego.
 • Prawo jazdy kat. T lub B+E.
 • Doświadczenie w obsłudze wózka widłowego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • motywujący system wynagradzania;
 • nowoczesne narzędzia pracy;

Osoby zainteresowaną udziałem w niniejszej rekrutacji prosimy o wysłanie CV lub wypełnionego kwestionariusza osobowego:

·         w formie papierowej na adres naszej siedziby Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Głównej 20, 99-307 Strzelce, lub

·         w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@hr-strzelce.pl.

Informujemy, iż wysłanie CV oznaczać będzie wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa pracy.

Jeśli nie chce Pani/Pana wysyłać CV prosimy o wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego   w formie papierowej lub elektronicznej, który jest dostępy na stronie internetowej Spółki.

 

 

TOP