FORGOT YOUR DETAILS?

Strzelce, 20.10.2020 r. Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na zadanie pn.: „Rozbiórka komina wolnostojącego murowanego przemysłowego” w Strzelcach (99-307) ul. Główna 20. Zgodnie z załączonym projektem. Opis przedmiotu zamówienia: Planuje się likwidację komina poprzez wykonywanie robót ręcznie z pomocą elektronarzędzi. Roboty prowadzone będą przy użyciu specjalistycznego rusztowania zaciskowo ślizgowego
Strzelce, 19.10.2020 r.   Ogłoszenie o przetargu Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na inwestycję pn.: „Instalacja monitoringu” do Oddziału Borowo (64-020) Borowo 35. Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. Opis przedmiotu zamówienia: W zakres dostawy wchodzą n/w urządzenia: Rejestrator- 1 szt. Kamera IP- 9 szt. Dysk twardy 8 TB- 2
Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza zamiar zakupu w trybie przetargu „Ciągnika rolniczego o mocy znamionowej 180- 190 KM  „ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Ciągnik rolniczy o mocy znamionowej 180 – 190 KM.  , spełniającego następujące wymagania Zamawiającego: – maszyna fabrycznie nowa , rok prod. 2020 –  silnik
Ogłoszenie o przetargu Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na inwestycję pn.: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” do Strzelec (99-307) ul. Główna 20. Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. Opis przedmiotu zamówienia: W zakres dostawy wchodzą n/w urządzenia: Termocykler RT-PCR (system real-time PCR)- 1 szt. Homogenizator kulkowy- 1 szt. Spektrofotometr UV/VIS- 1 szt.
Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno – laboratoryjno- magazynowy z pokojami gościnnymi, na części działki o nr ewid. 278/17 obręb Borowo , gm. Czempiń   Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza
Strzelce, 16.09.2020 r. Przetarg: „Kruszenie gruzu w ZG Strzelce” Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR składa zapytanie ofertowe w postępowaniu przetargowym na: Kruszenie gruzu betonowego- kruszarka + koparka do kruszarki + ładowarka do odwozu materiału (HR Strzelce)  – zł/t Kruszenie gruzu betonowego- kruszarka + koparka do kruszarki + ładowarka do odwozu materiału
Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie wraz z dostawą mobilnej komory wymrożeń- fitotronu do ZG Strzelce ul. Główna 20 (99-307 Strzelce) Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Mobilna komora wymrożeniowa”. Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem
Strzelce, 07.09.2020 r.   Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego nr 11036 na magazyn w istniejącej zabudowie zagrodowej Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu
TOP