FORGOT YOUR DETAILS?

Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza zamiar sprzedaży składnika majątku trwałego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego (zbieranie ofert) Lp. Nazwa środka trwałego, rok produkcji Cena wywoławcza netto 1 Kombajn poletkowy Wintersteiger Elite – rok produkcji 1996 (Oddział Małyszyn)* 50 000,00   Do ceny sprzedaży należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej.
Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza zamiar sprzedaży poniższych składników majątku trwałego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego (zbieranie ofert) Lp. Nazwa środka trwałego, rok produkcji Cena wywoławcza netto 1. Ciągnik rolniczy Ursus C360 – rok produkcji 1981 (Oddział Małyszyn) 14 600,00 2. Ciągnik rolniczy Ursus C355 – rok produkcji 1975 (Oddział
Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza zamiar zakupu w trybie przetargu „Podbieracza pokosu do kombajnu zbożowego „ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Podbieracza pokosu do kombajnu zbożowego  , spełniającego następujące wymagania Zamawiającego: – maszyna fabrycznie nowa – szerokość robocza minimum  3 m. – możliwość montażu i kompatybilność z kombajnami
Strzelce, 11.04.2022 r. Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na inwestycję pn.: „Montaż separatora tłuszczu na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ścieków ze zlewni mleka” w Strzelcach (99-307) ul. Główna 20. Zgodnie z załączonym projektem.   Opis przedmiotu zamówienia: Projektuje się dostawę i montaż separatora tłuszczu na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza postępowanie w formie przetargu ofertowego na świadczenie „Usług ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie ochrony obiektów Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR”   Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług ochrony fizycznej osób i mienia spełniającego następujące wymagania Zamawiającego: Opis
Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR    zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na:  przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  2021 i 2022  oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania   Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR za rok obrotowy
Załącznik nr 2_Formularz oferty Strzelce, 25.06.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 9/2021   1. Zamawiający HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce tel. 24 356 69 00 strzelce@hr-strzelce.pl   2. Tytuł projektu „Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz bobowatych odpornych na nowe rasy agrofagów, o lepszych zdolnościach mitygacji
TOP