FORGOT YOUR DETAILS?

Strzelce, 22.09.2021 r. Zapytanie ofertowe Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR składa zapytanie ofertowe na inwestycję pn.: „Instalacja fotowoltaiczna w O/Kończewice o mocy 50 kW” Kończewice 2, 87-140 Chełmża. Zgodnie z n/w parametrami:   Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne w zakresie wykonania kompleksowej usługi dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej
Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania w sprawie przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek w miejscowości Strzelce   Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa wieczystego użytkowania:   1) działki nr ew.
Rada Nadzorcza Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR    zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na:  przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  2021 i 2022  oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania   Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR za rok obrotowy
Załącznik nr 2_Formularz oferty Strzelce, 25.06.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 9/2021   1. Zamawiający HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR ul. Główna 20 99-307 Strzelce tel. 24 356 69 00 strzelce@hr-strzelce.pl   2. Tytuł projektu „Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz bobowatych odpornych na nowe rasy agrofagów, o lepszych zdolnościach mitygacji
TOP