FORGOT YOUR DETAILS?

Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza zamiar sprzedaży poniższych składników majątku trwałego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego (zbieranie ofert) Lp. Nazwa środka trwałego Proponowana cena wywoławcza netto do przetargu WYSOKOŚĆ WADIUM  rok produkcji, stan techniczny 1. Siewnik zbożowy zawieszany Konskilde Demeter Clasic 4,5 m – rok produkcji 2001 (Oddział Kończewice) 9
Strzelce, 31.03.2023 r.   Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego nr 11004 na magazyn w istniejącej zabudowie zagrodowej.                 Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zmiana
TOP