FORGOT YOUR DETAILS?

Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania w sprawie przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek w miejscowości Strzelce Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa wieczystego użytkowania: 1) działki nr ew. 5/11 o pow.
Strzelce, 19.02.2021 r.   Ogłoszenie o przetargu Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego kombajnu poletkowego dla Działu Hodowli w Zakładzie Głównym w Strzelcach (99-307 Strzelce) wg załączonej specyfikacji technicznej:   Opis przedmiotu zamówienia: Kombajn poletkowy przystosowany do zbioru nasion zbóż, bobowatych oraz rzepaku
Strzelce, 10.02.2021 r. Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na inwestycję pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącej hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą” w Strzelcach (99-307) ul. Główna 20. Zgodnie z załączonym projektem oraz kosztorysem nakładczym będącym elementem pomocniczym do sporządzenia oferty. Opis przedmiotu zamówienia: Projektuje się przebudowę z rozbudową istniejącej
TOP