FORGOT YOUR DETAILS?

Strzelce, 10.06.2021 r.   Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie tunelu foliowego, podziemnego zbiornika wód opadowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 2/66 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelce, gmina Strzelce, powiat kutnowski, województwo łódzkie   Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z
TOP