FORGOT YOUR DETAILS?

Strzelce, 03.08.2020 r.                 Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na inwestycję  pn.: „Utwardzenia płytami jomb pod rękawy kiszonkowe” w Oddziale Borowo (64-020) Czempiń powiat Kościan zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz kosztorysem nakładczym. Opis przedmiotu zamówienia: Projektuje się wykonanie nawierzchni z płyt jomb o następujących parametrach: – płyta grubości
Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza chęć zakupu „Rozrzutnika do obornika z możliwością przewozu materiałów objętościowych” Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Rozrzutnika do obornika z możliwością przewozu materiałów objętościowych, spełniającego następujące wymagania Zamawiającego: ładowność 18 -20 T ( objętość skrzyni około 22-28 m3 ) szerokość robocza rozrzutu 10 m.
Strzelce, 22.07.2020 r.   Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na inwestycję pn.: „Droga betonowa dla potrzeb wiat na słomę” w Oddziale Borowo (64-020) Czempiń powiat Kościan zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz kosztorysem nakładczym. Opis przedmiotu zamówienia: Projektuje się wykonanie nawierzchni drogowej w ilości 1101 m2 celem dostępu do
Strzelce, 21.07.2020 r.     Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na inwestycję pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej” w Oddziale Borowo (64-020) Czempiń powiat Kościan zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz kosztorysem nakładczym. Opis przedmiotu zamówienia: Projektuje się przebudowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia nadmiaru wody deszczowej z rejonu wiat na
Strzelce, 10.07.2020 r.   Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego nr 11036 na magazyn w istniejącej zabudowie zagrodowej Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu
TOP