FORGOT YOUR DETAILS?

Historia

Historia Strzelec sięga wczesnego średniowiecza i splata się z dziejami naszego Kraju. Z badań toposomatycznych, na uwagę zasługują osady o nazwach służebnych, wskazujące na  zajęcia ich mieszkańców. Strzelce były bez wątpienia zamieszkałe przez łowców książęcych posługujących się łukiem, jednym z podstawowych instrumentów łowieckich.

 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego  podaje, że już w 1389r. został wybudowany w Strzelcach z fundacji Księcia Mazowieckiego Siemowita IV kościół murowany kryty dachówką. W 1864r.  wybudowano w stylu neorenesansowym pałac w Strzelcach, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Roczniki Gospodarstwa Wiejskiego Władysława Grabskiego z 1853r. podają, że Strzelce w tym okresie są jednym z najbogatszych, wzorowo prowadzonym majątkiem na ziemiach Królestwa Kongresowego. Strzelce znajdują się w północno – zachodniej  części województwa łódzkiego, zaledwie 30 km  na północny – zachód od geometrycznego środka Polski. Jest to  centrum Równiny Kutnowskiej na Nizinie Środkowo-Mazowieckiej. Panują tutaj warunki klimatyczne typowe dla całej Krainy Wielkich Dolin, charakteryzującej się przede wszystkim małą ilością opadów.

Po wyzwoleniu w 1945r. folwarki należące do Strzelec uległy  parcelacji. Pozostał centralny majątek Strzelce obejmujący ca 900 ha z przeznaczeniem na ośrodek kultury rolnej w rejonie Kujaw. Na bazie tego majątku  został powołany bezpośrednio po II wojnie światowej zarządzeniem Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Łodzi z dnia 8.11.1945r  Zakład Hodowli Roślin Strzelce. W latach 1945 – 1951 administracyjnie podlegał Państwowym Zakładom Hodowli Roślin.

W swojej historii Zakład przechodzi różne przeobrażenia. W 1951r., czyli od dnia powstania Instytutu  Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie jest jednym z 13 Zakładów hodowlanych należących do Instytutu. Później na podstawie Zarządzenia nr 238 Ministerstwa Rolnictwa z dnia 11 listopada 1968r. tworzy się Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą Zakład Doświadczalny  Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Strzelce, zwane dalej przedsiębiorstwem. W 1969r. następuje przejęcie części materiałów i hodowców z Młochowa.  W 1978r. przedsiębiorstwo zostaje powiększone o gospodarstwo Trębki, którego powierzchnia wynosiła 350,4 ha. Miała to być baza do hodowli rzepaku ozimego. Jednak już w roku 1982 zaniechano hodowli rzepaku w Trębkach, a gospodarstwo Trębki zostało wydzielone z przedsiębiorstwa.

Rok 1986 znowu przynosi zmianę osobowości prawnej przedsiębiorstwa. Na mocy ustawy o Jednostkach Badawczo-Rozwojowych Zakład traci osobowość prawną i zostaje Zakładem Doświadczalnym IHAR w Radzikowie. W wyniku restrukturyzacji IHAR od 14 marca 2000 r.  Zakład Główny Strzelce wraz  z 3 Oddziałami  tworzy  Spółkę „Hodowla Roślin Strzelce”Sp. z o.o. W roku 2006 nastąpiła zmiana nazwy firmy na Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o Grupa IHAR.

W dniu 22.10.2015 odbyła się w Strzelcach uroczystość 70-lecia tradycji hodowli roślin w Strzelcach.

Z tej okazji zorganizowana została uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie PIB, Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, Polskiej Izby Nasiennej, Starostwa Powiatowego w Kutnie, reprezentanci świata nauki i szerokie grono właścicieli, prezesów oraz przedstawicieli branży hodowlano-nasiennej z całej Polski.

Podczas spotkania Prezes Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Pan Wojciech Błaszczak zaprezentował historię prac hodowlanych w Strzelcach oraz obecne dokonania Spółki.

W trakcie uroczystości Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Pan dr Bogusław Rzeźnicki w imieniu Ministra Rolnictwa uhonorował 14 byłych i obecnych długoletnich pracowników Hodowli Roślin Strzelce wyróżnieniami “Zasłużony dla rolnictwa”. Tytuł ten otrzymali: Pan Józef Brzeski, Pani Danuta Biała, Pani Stanisława Buchajczuk, Pan Wojciech Chojnacki, Pani Stanisława Cichocka, Pan Józef Gredecki, Pan Eugeniusz Jagodziński, Pan Romuald Kamiński, Pan Marian Kłosik, Pani Marianna Kaszubska, Pani Zenobia Rojkowska, Pan Tadeusz Runiewicz, Pan Jan Rydzewski, Pani Genowefa Zwierzyńska. Wszystkim nagrodzonym osobom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i nieoceniony wkład pracy w rozwój poszczególnych gałęzi firmy.

Jedną z atrakcji uroczystości była prezentacja krótkiego filmu z 1945 roku, który prezentował zakres prac ówczesnego Państwowego Zakładu Hodowli Roślin w Strzelcach (link do filmu w dolnej części tej strony). Jedna z maszyn czyszczących prezentowanych na filmie zachowała się w Strzelcach do czasów dzisiejszych w doskonałym stanie, co zostało zaprezentowane podczas krótkiego pokazu.

Zespół urządzeń czyszczących z lat 40-tych XX wieku.

Zespół urządzeń czyszczących z lat 40-tych XX wieku.

Zespół urządzeń czyszczących z lat 40-tych XX wieku.

Po uroczystość zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia części nasiennej zakładu w Strzelcach. Zarząd Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR serdecznie dziękuje wszystkim gościom za przybycie i udział w uroczystości 70-lecia tradycji hodowli roślin w Strzelcach.

TOP