FORGOT YOUR DETAILS?

Wyróżnienia

Złote Medale Polagra Farm i Polagra-Premiery

31 odmian HR STRZELCE zostało nagrodzonych Złotymi Medalami Polagra:

 • 2024 - pszenżyto ozime FANFARO
 • 2024 - pszenżyto ozime HEROICO
 • 2024 - pszenica ozima SOVA
 • 2023 - pszenica ozima ELEKTRA
 • 2023 - pszenżyto ozime MEDALION
 • 2023 - jęczmień jary TROFEUM
 • 2022 - owies jary RAMBO
 • 2022 - pszenica ozima OPOKA
 • 2022 - rzepak ozimy KEPLER
 • 2020 - rzepak ozimy GEMINI
 • 2020 - pszenica ozima VENECJA
 • 2020 - pszenica ozima EUFORIA
 • 2018 - pszenżyto ozime MELOMAN
 • 2016 – pszenica ozima orkisz ROKOSZ
 • 2014 – jęczmień jary SUWEREN,
 • 2014 -  pszenżyto ozime BOROWIK
 • 2012 – pszenica ozima BAMBERKA,
 • 2012 -  owies BINGO
 • 2010 – rzepak ozimy MONOLIT
 • 2006 – pszenżyto ozime PAWO,
 • 2006 -  bobik ALBUS
 • 2005 – pszenżyto ozime WITON
 • 2004 – pszenica ozima TONACJA
 • 2003 – pszenica jara NAWRA
 • 2002 – rzepak ozimy KASZUB,
 • 2002 - pszenica ozima  ZYTA
 • 2001 – pszenica jara TORKA
 • 2000 – rzepak ozimy KANA,
 • 2000 -  mak MIESZKO
 • 1999 – owies nieoplewiony AKT
 • 1997 – pszenica ozima ELENA

Diament Forbes 2024

W styczniu 2024 miesięcznik "FORBES" opublikował listę "Diamentów Forbesa", wśród których po raz czwarty znalazła się Hodowla Roślin Strzelce. Lista Diamentów Forbesa opracowana jest przez firmę Dun & Bradstreet Sp. z o.o. na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, która łączy metodę majątkową i dochodową. Wywiadownia Dun & Bradstreet Sp. z o.o. zbiera dane, a na ich podstawie tworzy bazy przedsiębiorstw, którym przyznała pozytywny rating wiarygodności. Firmy muszą być rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA) i mieć wysoką płynność bieżącą oraz nie zalegać z płatnościami. Firmy spełniające te warunki muszą również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Pod uwagę będą brane przedsiębiorstwa, które w ostatnim roku osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych. Do wyceny Diamentów Forbesa 2024 wykorzystane były oficjalne dane z lat 2018-2022 m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 marca 2019 roku, podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR została nagrodzona Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. To najważniejsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie wręczane podczas targów AGROTECH zostało przyznane naszej firmie „za skuteczne wdrażanie postępu hodowlanego w rzepaku i zbożach oraz propagowanie nowoczesnych metod hodowli w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki krajowej i światowej”.

Diament Forbes 2014

3 kwietnia 2014 Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR została po raz trzeci z rzędu wyróżniona w rankingu miesięcznika FORBES “Diamenty Forbesa”.

Podczas tworzenia rankingu „Diamentów Forbesa” pod uwagę wzięto firmy, osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych. Co do zasady, wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi czy handlowymi.

Na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, którym w tym roku wywiadownia BISNODE przyznała pozytywny rating wiarygodności, a więc takich, które są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych oraz osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Oceniane były na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do KRS. Dodatkowo została sprawdzona geneza wyniku laureatów w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych. W zestawieniu Diamentów znalazły się te przedsiębiorstwa, których przeciętny roczny wzrost wartości wynosi co najmniej 15 procent.

Szczegóły dotyczące metodologii rankingu można znaleźć na następującej stronie internetowej: FORBES

 

Skrzydła Biznesu 2013

4 grudnia 2013 roku Hodowla Roślin Strzelce została wyróżniona w rankingu w rankingu  „Skrzydła Biznesu 2013”  organizowanym przez redakcję „Dziennika – Gazety Prawnej” pod patronatem  Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej.
Wyróżnienie i nagrodzenie Hodowli Roślin Strzelce „Skrzydłami Biznesu” świadczy o jej wiarygodności oraz osiąganiu bardzo dobrych wyników finansowych.

Nagrodę Gospodarczą Województwa Łódzkiego

13 listopada 2013 prezes Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Wojciech Błaszczak odebrał z rąk Pani Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia „Nagrodę Gospodarczą Województwa Łódzkiego” . Nagroda ta stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą, budujące pozytywny wizerunek regionu – „gospodarcze wizytówki województwa”. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w jego unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.

Diament Forbes 2013

W 2013 roku Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR po raz drug z rzędu otrzymała tytuł “Diament Miesięcznika FORBES”. Zestawienie DIAMENTY FORBESA 2013 zostało opracowane przez firmę BISNODE (dawniej Dun & Bradstreet). Znalazły się w nim firmy, które dynamicznie zwiększały swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat.

BISNODE gromadzi dane o podmiotach, które złożyły w terminie raporty do KRS w 2012 roku.
Na tej podstawie powstaje baza firm, którym Wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności:

 • są one rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA),
 • mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami,
 • wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w latach 2009–2011.Na listę Diamentów trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR została wyrózninona w grupie przedsiębiorstw o przychodach od 50 do 250 mln złotych.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR jest jedyną firmą hodowlano-nasienną, która otrzymała tytuł “Diament Miesięcznika Forbes 2013″.

Quality International – Najwyższa Jakość 2012

28 września 2012 roku Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR została nagrodzona Złotym Medalem “Quality International – Najwyższa Jakość 2012″ w konkursie organizowanym przez redakcję Forum Biznesu, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR otrzymała Złoty Medal w kategorii PRODUKT za “KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY ROŚLIN ROLNICZYCH”.

Najwyższa Jakość QI to projekt którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Równocześnie Program wskazuje i ma za zadanie promocję firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Konkurs ma zadanie wyłonienie i uhonorowanie podmiotów odznaczających się szczególną dbałością o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.

Wyróżnienie to doskonale wpisuje się w wieloletnią i konsekwentnie prowadzoną strategię Hodowli Roślin Strzelce. Spółka sprzedaje materiał siewny własnych odmian, które rywalizują
z produktami konkurencyjnymi, wysoką jakością zarówno wykonania jak i użyteczności (w przypadku materiału siewnego jest to wysoka wartość gospodarcza odmian przejawiająca się
w wysokim potencjale plonowania, parametrach jakościowych spełniających wymogi przemysłu przetwórczego, wysokiej oporności na choroby grzybowe, itp.) Osiąganiu tych celów sprzyja polityka rozwoju przedsiębiorstwa konsekwentnie realizowana przez Zarząd Spółki. Najważniejsze inwestycje dokonywane zostały  w infrastrukturę nasienną oraz urządzenia do produkcji materiału siewnego. Zautomatyzowano w pełni proces czyszczenia i zaprawiania nasion, oraz systematycznie prowadzone są inwestycje mające na celu pełną automatyzacje ich workowania i paletyzowania. Dzięki tym inwestycjom potencjał produkcyjny Spółki pozwala na realizację nawet największych zamówień w dogodnym dla klienta terminie, co wpływa pozytywnie na postrzeganie firmy jako partnera zorientowanego na klienta. Dzięki wysokiej jakości materiał siewny HR STRZELCE cieszy się uznaniem zarówno na rynku krajowym, jak
i wśród kontrahentów zagranicznych. Charakterystyczne opakowania (żółto-niebieskie z logo firmy) wyróżniające materiał siewny pochodzący ze Spółki HR STRZELCE są rozpoznawalne i uznawane za gwarancję dobrych nasion.

Diamenta Forbes 2012

2012 roku Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR otrzymała tytuł “Diament Miesięcznika FORBES”. Zestawienie DIAMENTY FORBESA 2012 zostało opracowane przez firmę Dun&Bradstreet na podstawie obiektywnego porównania ogólnodostępnych sprawozdań finansowych. Znalazły się w nim firmy, które dynamicznie zwiększały swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat.

Polski Internet 2011

W ogólnopolskim konkursie “Polski Internet 2011 ” Hodowla Roślin Strzelce otrzymała w głosowaniu Internautów tytuł
“Najlepszej strony internetowej w kategorii OPEN” .

Za wszystkie głosy oddane na naszą stronę serdecznie dziękujemy!

Jakość Roku 2009

W 2010 roku Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR otrzymała tytuł “Jakość Roku 2009″ w kategorii produkt za: Kwalifikowany materiał siewny.
W procesie ewaluacji oraz weryfikacji nadesłanych dokumentów eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. stwierdzili osiągnięcie przez Hodowlę Roślin Strzelce  Sp. z o.o. wysokich standardów w odniesieniu do następujących kryteriów:

 • wysoka jakość produktów
 • rzetelność i kompleksowość przekazywanych informacji
 • procedury zapewniające sprawne funkcjonowanie organizacji
 • skuteczność prowadzonej polityki jakości
 • zaangażowanie pracowników w optymalizację procesów oraz realizację celów jakościowych
 • efektywność zarządzania organizacją
 • stopień zadowolenia klientów, pracowników oraz otoczenia społecznego

Nagroda Specjalna Wojewody Łódzkiego

W roku 2009 Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR została uhonorowana Nagrodą Specjalną Wojewody Łódzkiego za : “Wybitne osiągnięcia z produkcji materiału siewnego”.

Odmiany jakościowe pszenicy

W 2008 roku seria produktów “Odmiany jakościowe pszenicy”, w skład której wchodzą :

 • Pszenica ozima
 • Tonacja
 • Sukces
 • Zyta
 • Euforia (dodana w roku 2020)
 • Pszenica jara
 • Nawra
 • Koksa
 • Torka

została nagrodzona prestiżowym godłem “Teraz Polska”.

Wielki Złoty Medal Polagra Farm

W 2004 roku Spółka Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. nagrodzona została Wielkim Złotym Medalem Polagra Farm “Najlepszemu z najlepszych” za produkcję osiągającą standardy światowe oraz bardzo dobre wyniki ekonomiczno-gospodarcze. 

TOP