FORGOT YOUR DETAILS?

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsa

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +11 lutego 2022 By mstefanska in Odmiany, Owies

Rambo

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +14 lutego 2022 By mstefanska in Odmiany, Owies

Gepard

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +14 lutego 2022 By mstefanska in Odmiany, Owies

Wulkan

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +21 lutego 2019 By marcinqu in Odmiany, Owies

Kozak

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +16 lutego 2021 By marcinqu in Odmiany, Owies

Bingo

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +21 lutego 2019 By marcinqu in Odmiany, Owies

Agent

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +08 marca 2021 By mstefanska in Odmiany, Owies

Refleks

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +28 stycznia 2021 By mstefanska in Odmiany, Owies

Pablo

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +21 lutego 2019 By marcinqu in Odmiany, Owies

Elegant

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +14 marca 2018 By marcinqu in Odmiany, Owies

Nawigator

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +14 marca 2018 By marcinqu in Odmiany, Owies

Paskal

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsaCzytaj więcej +14 marca 2018 By marcinqu in Odmiany, Owies

Komfort

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby wyprodukować ziarno owsa o wysokiej gęstości:

  1. Termin siewu: im późniejszy termin siewu owsa, tym bardziej zmniejsza się gęstość ziarna;
  2. Gęstość siewu: należy unikać wysokich norm wysiewu, szczególnie we wcześniejszych terminach siewu. W owsie największe znaczenie w formowaniu plonu i jakości (hektolitr) ma pęd główny. Przy gęstym siewie produkowane są pędy wtórne o mniejszej produktywności i niosące ziarno owsa o niższej gęstości;
  3. Nawożenie azotowe: masa hektolitra spada przy zbyt wysokim nawożeniu azotowym;
  4. Skracanie łanu: aplikacja za dużych dawek regulatorów wzrostu (np. Moddus) w fazie strzelanie źdźbło może także zredukować gęstość ziarna owsa, lepiej stosować dawki dzielone 0,2-0,3l w BBCH 31 i 0,15-0,2l w BBCH 39;
  5. Wyleganie: wylegnięcie łanu wpływa negatywnie na gęstość ziarna owsa;

Podstawowe zalecenia uprawowe dla owsa.

Wymagania glebowe dla roślin owsa

• Owies jest gatunkiem o mniejszych, w porównaniu z innymi zbożami,wymaganiach glebowych. Najodpowiedniejsze do jego uprawy są gleby kompleksów żytnich.

• Polecany jest do uprawy jako roślina fitosanitarna w zmianowaniach o dużym udziale zbóż.

• Owies wykazuje małą wrażliwość na odczyn gleby w zakresie pH od 4.5 do 7.2. Wynika to z małej wrażliwości na niedobór wapnia oraz wysokiej tolerancji na obecność wolnych jonów glinu i manganu.

Przedplon roślin owsa

• Najlepszymi przedplonami dla owsa są okopowe na oborniku oraz strączkowe. Jednak w praktyce najczęściej uprawiany jest po zbożach.

• Najgorszym przedplonem dla owsa jest jęczmień ze względu na dużą patogeniczność grzybów bytujących w ryzosferze.

• Przy wyborze stanowiska należy jednak pamiętać o dużych wymaganiach wodnych owsa, a także uwzględnić roślinę, która będzie uprawiana po nim.

• Na uprawę po sobie owies reaguje najmniejszym obniżeniem plonu w porównaniu z innymi zbożami.

Nawożenie roślin owsa

• Zależnie od zawartości przyswajalnych składników pokarmowych w glebie dawki fosforu mogą wynosić 40-50 kg P2O5/ha, a potasu 60-100 kg K2O/ha.

• Reakcja owsa na azot zastosowany doglebowo jest uzależniona głównie od wilgotności gleby oraz przedplonu. W warunkach suszy wykorzystanie azotu maleje. Szczególnie na glebach lżejszych, uboższych w składniki pokarmowe owies silnie reaguje na nawożenie azotem. Niedobór tego składnika w glebie odbija się ujemnie na wysokości i jakości plonu. Owies pozytywnie reaguje na nawożenie azotem od 50 do 100 kg/ha, zależnie od potrzeb nawozowych, przy czym zastosowanie ponad 50 kg N/h wymaga zazwyczaj podziału na

trzy części (ok. 1/3 dawki przedsiewnie, 1/3 pogłównie w fazie strzelania w źdźbło i 1/3 w fazie wyrzucania wiech - co zwiększa zawartość białka w ziarnie).

Siew owsa

• Owies jest zbożem silnie reagującym spadkiem plonu na każde opóźnienie terminu siewu. Stąd też należy go wysiewać jak najwcześniej. Wówczas rośliny lepiej wykorzystują zapasy wody zimowej oraz silnie ukorzeniają się, co umożliwia im intensywniejszy wzrost w przypadku wystąpienia suszy w późniejszym okresie. Ponadto przy wczesnym siewie rośliny są mniej atakowane przez ploniarkę.

• Zalecana obsada wynosi od 400 roślin/m2 (na glebach żyznych i przy wczesnym siewie) do 500 roślin /m2 (na glebach słabszych oraz przy opóźnionym siewie).

Ochrona i pielęgnacja roślin owsa

• Materiał siewny owsa powinien być zawsze zaprawiony, głównie przeciwko głowni pylącej i zwartej, ponieważ chorób tych nie można zwalczyć w okresie wegetacji. Ziarno porażone ma obniżoną wartość siewną, paszową oraz konsumpcyjną.

• Chwasty zwalczać można od fazy 5-6 liści do końca krzewienia.

• Zwalczanie szkodników żerujących na liściach, w szczególności ploniarki zbożowej, pryszczarka zbożowca, skrzypionki, a także mszyc, należy rozpocząć z chwilą jej wystąpienia w większym nasileniu po przekroczeniu progu szkodliwości. Zwalczanie szkodników uszkadzających wiechy (wciornastek) oraz ziarno (ploniarka) zgodnie z zaleceniami ochrony roślin.

CENA OWSA - SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI ABY UZYSKAĆ INFORMACJĘ NA TEMAT CEN NASION OWSA

TOP