FORGOT YOUR DETAILS?

Agent

  • Wysokie plonowanie
  • Odmiana wczesna
  • Najwyższa odporność na wyleganie
  • Bardzo wysoka MTZ
  • Ziarno dobrze wyrównane
  • Obniżona zawartość łuski

Bardzo dobre plonowanie

Plonownaie odmiany AGENT na tle odmian wzorcowych w roku 2017 (źródło: COBORU)

TOP