FORGOT YOUR DETAILS?

Alibi

Nasiona pszenicy jarej

Najwyżej plonująca odmiana chlebowa pszenicy jarej w Polsce - 104% wzorca w 2019 roku!
• Najwyższa odporność na rdzę brunatną wśród zarejestrowanych odmian.
• Dorodne, grube nasiona (MTZ powyżej 50g).
• Ziarno bardzo dobrze wyrównane.

Odmiana dostępna w:

Ważniejsze cechy rolnicze

Alibi jest odmianą o średnio-późnym terminie kłoszenia oraz dojrzewania. Rośliny charakteryzują się średniej długości źdźbłem. W doświadczeniach COBORU rośliny osiągnęły wysokość 91 cm, zaś ich odporność na wyleganie została oceniona na 7 w skali dziewięciostopniowej.
Pszenica jara Alibi posiada dobry profil zdrowotnościowy. 
Doświadczalnictwo COBORU wykazało, że spośród badanych w roku 2020 odmian pszenicy jarej najlepszą odpornością na rdzę brunatną wykazała się właśnie odmiana Alibi.

Bardzo dobry plon uzyskiwany jest dzięki wysokiej masie ziaren. Badania COBORU dowiodły, że kolejny sezon z rzędu Alibi osiągnęła najwyższą MTZ wśród wszystkich testowanych odmian. W tym roku MTZ w przypadku Alibi wynosiła 49g, natomiast odmiana o najniższej MTZ osiągnęła zaledwie 36,2g. Ponadto ziarno Alibi posiada bardzo dobre wyrównanie.
Doświadczenia własne hodowli pod kątem zimotrwałości wykazały, że odmiana Alibi może być wysiewana jako przewódka.

Bardzo dobra odporność na choroby

Odporność odmiany ALIBI na choroby na tle wzorca (źródło: COBORU 2019).

TOP