FORGOT YOUR DETAILS?

Anakonda

Odporna na suszę

Wysokie plony w całym kraju, również w latach suchych.
Podwyższona tolerancja na suszę.
Klasa jakości E/A.
Wysoka zawartość białka.
Wysoka liczba opadania.
Odmiana przewódkowa.

Doskonałe plony w ekstremalnie suchym 2019 roku

Przewaga dzięki podwyższonej odporności na suszę

Plonowanie odmiany ANAKONDA (% wzorca, poziom a1/a2) w poszczególnych punktach doświadczalnych w roku 2019 (źródło: COBORU).

Plonowanie odmiany ANAKONDA (% wzorca, poziom a2) na tle odmian wzorcowych w doświadczeniach COBORU
w
latach 2018 i 2019 (źródło: COBORU).

TOP