FORGOT YOUR DETAILS?

Nowość! Rejestracja 2020 r.

Top 3 plonowania w Polsce w 2020 roku (PDO COBORU)

Doskonałe plonowanie w suchym 2018 roku (COBORU – rejestrowe)

Wysoka masa 1000 nasion

Bardzo dobra odporność na mączniaka i rdzę żółtą

Bardzo dobra odporność na wyleganie

JEDYNA odmiana plonująca powyżej 100% wzorca we wszystkich rejonach kraju

TOP