Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Bazalt – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Bazalt

Czarne złoto

Odmiana populacyjna o bardzo dobrym potencjale plonowania (do117 % wzorca w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2014 roku).
• Wyśmienite wyniki w wielu rejonach Polski.
• Odmiana charakteryzująca sie bardzo dobrym wigorem jesiennym, dzięki czemu jest mniej wrażliwa na susze w okresie siewów rzepaku.
• Dobra odporność na wyleganie.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany BAZALT w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

Wysokie plonowanie

Plonowanie odmiany BAZALT w porównaniu do wzorców populacyjnych
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku 2014.

TOP