FORGOT YOUR DETAILS?

Bingo

Trafiony wybór

Owies - Najlepszy Owies - Nasiona Owsa - Cena owsa

Najpopularniejsza odmiana owsa w Centralnej Europie (blisko 3000 ha rozmnożeń co roku);

- Niezmiennie w czołówce najlepiej plonujących odmian owsa - wyjątkowo stabilne plonowanie (rok suchy, rok mokry - zawsze wysoko);

- Odmiana bardzo elastyczna (wyoskie plony od Hiszpanii, przez Czechy, Polskę po Litwę i Białoruś);

- Bardzo wyskoa masa 1000 nasion;

- Bardzo mały udział łuski;

- Wysoka zawartość tłuszczu - doskonała wartość żywieniowa;

- Najwcześniejsza odmiana na rynku;

- Bardzo dobra odporność na wyleganie;

- Podwyższona tolernacja na niskie pH gleby;

- Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe;

- Zalecany przez COBORU do uprawy w 11 województwach;

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie (% wzorca) odmiany BINGO w doświadczeniach COBORU.

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby wyprodukować ziarno owsa BINGO o wysokiej gęstości:

  1. Termin siewu: im późniejszy termin siewu owsa, tym bardziej zmniejsza się gęstość ziarna;
  2. Gęstość siewu: należy unikać wysokich norm wysiewu, szczególnie we wcześniejszych terminach siewu. W owsie największe znaczenie w formowaniu plonu i jakości (hektolitr) ma pęd główny. Przy gęstym siewie produkowane są pędy wtórne o mniejszej produktywności i niosące ziarno owsa o niższej gęstości;   
  3. Nawożenie azotowe: masa hektolitra spada przy zbyt wysokim nawożeniu azotowym;
  4. Skracanie łanu: aplikacja za dużych dawek regulatorów wzrostu (np. Moddus) w fazie strzelanie źdźbło może także zredukować gęstość ziarna owsa, lepiej stosować dawki dzielone 0,2-0,3l w BBCH 31 i 0,15-0,2l w BBCH 39;
  5. Wyleganie: wylegnięcie łanu wpływa negatywnie na gęstość ziarna owsa;
TOP