FORGOT YOUR DETAILS?

Bingo

Trafiony wybór

Najpopularniejsza odmiana owsa w Centralnej Europie (blisko 3000 ha rozmnożeń co roku);

- Niezmiennie w czołówce najlepiej plonujących odmian owsa - wyjątkowo stabilne plonowanie (rok suchy, rok mokry - zawsze wysoko);

- Odmiana bardzo elastyczna (wyoskie plony od Hiszpanii, przez Czechy, Polskę po Litwę i Białoruś);

- Bardzo wyskoa masa 1000 nasion;

- Bardzo mały udział łuski;

- Wysoka zawartość tłuszczu - doskonała wartość żywieniowa;

- Najwcześniejsza odmiana na rynku;

- Bardzo dobra odporność na wyleganie;

- Podwyższona tolernacja na niskie pH gleby;

- Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe;

- Zalecany przez COBORU do uprawy w 11 województwach;

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo dobre plonowanie

Plonowanie (% wzorca) odmiany BINGO w doświadczeniach COBORU.

TOP