Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Carmelo – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Carmelo

Słodycz plonu

  • Bardzo dobre plonowanie
  • Bardzo duże i wyrównane ziarno
  • Bardzo dobra odporność na fuzariozę kłosów = pasza wolna od mykotoksyn
  • Wysoka zawartość białka w ziarnie
  • Wysoka odporność na wyleganie przed zbiorem
  • Niskie wymagania glebowe
  • Zalecana obsada w terminie optymalnym: 300 – 320 r/m2
    (w zależności od klasy gleby i zakładanego poziomu agrotechniki)

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie odmiany CARMELO w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2017 roku.

Plonowanie odmiany CARMELO (% wzorca) w doświadczeniach COBORU (2015 - 2017)

Odmiana dostępna w firmie

TOP