FORGOT YOUR DETAILS?

Carmelo

Słodycz plonu - Nasiona pszenżyta

  • Bardzo dobre plonowanie.
  • Bardzo duże i wyrównane ziarno.
  • Bardzo dobra odporność na fuzariozę kłosów = pasza wolna od mykotoksyn.
  • Wysoka zawartość białka w ziarnie.
  • Wysoka odporność na wyleganie przed zbiorem.
  • Niskie wymagania glebowe.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie odmiany CARMELO w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2017 roku.

Plonowanie odmiany CARMELO (% wzorca) w doświadczeniach COBORU (2015 - 2017)

Odmiana dostępna w firmie

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

TOP