Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Chrobry – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Chrobry

Król pól

• Bardzo wysokie plonowanie.
• Doskonała zimotrwałość.
• Niskie wymagania glebowe.
• Odmiana pochodząca z krzyżówki z MONOLITEM.
• Dobra odporność na wylegania ułatwia sprawny zbiór podczas żniw.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany CHROBRY w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2014* - 2015**.

Podwyższona odporność na zgniliznę twardzikową

Plonowanie odmiany CHROBRY w porównaniu do wzorców populacyjnych
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku 2014.

TOP