FORGOT YOUR DETAILS?

Copernicus

Odkryj kosmiczny plon

• Bardzo wysoki potencjał plonowania.
• Odmiana wyhodowana w Polsce – idealnie przystosowana do lokalnych warunków uprawy.
• Doskonale sprawdza się również na glebach lżejszych.
• Wysoka zimotrwałość.
Wysoka zawartość tłuszczu (47,9% w s.m.).
• Niska, bezpieczna zawartość glukozynolanów w śrucie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

Ważniejsze cechy rolnicze

TOP