FORGOT YOUR DETAILS?

Dni Pola Strzelce 2023

W dniu 21.06.2023 w Strzelcach odbyła się coroczna impreza kierowana do rolników z rejonu Polski Centralnej. Zorganizowane przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR we współpracy z BASF Polska wydarzenie przyciągnęło ponad 700 rolników. Uroczystego otwarcia dokonali: Pan Wojciech Błaszczak - Prezes Zarządu HR Strzelce, Pan Cezary Urban - Dyrektor Działu Rozwiązań dla rolnictwa BASF oraz Pani Nina Dobrzyńska - Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW i Pan dr Michał Rokicki - Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB. „Dni Pola” to wydarzenie poświęcone innowacjom w rolnictwie. Zaprezentowano najnowsze odmiany w 10 gatunkach roślin uprawnych, przedstawiono rozwiązania z zakresu ochrony roślin oraz nawożenia. Centralnym punktem „Dni Pola” był panel dyskusyjny z udziałem ekspertów (w tym prof. dr hab. Tomasza Piechoty z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), podczas którego dyskutowano nad rozwiązaniami zwiększającymi opłacalności produkcji roślinnej. W czasie dyskusji omawiano sposoby reagowania na suszę i obniżania kosztów bez ryzyka zmniejszania plonów. Formuła „Dni Pola” w Strzelcach cały czas ewoluuje zmieniając się z imprezy lokalnej w ważne wydarzenie dla całego rejonu Polski Centralnej. Organizatorzy serdecznie dziękują firmom współpracującym za zaangażowanie, a rolnikom za tak liczne przybycie i zainteresowanie prezentowanymi rozwiązaniami i poruszaną problematyką. Kolejna edycja już za rok w połowie czerwca, na którą serdecznie zapraszamy.

TOP