FORGOT YOUR DETAILS?

Zimotrwała pszenica ozima Euforia

Zimotrwała pszenica ozima EUFORIA - najpopularniejsza odmiana na rynku

          Postęp w odmianach roślin odbywa się zazwyczaj stopniowo i ewolucyjnie. Nieczęsto pojawia się na rynku odmiana, która przewartościowuje dotychczasowe postrzeganie synonimu najlepszej odmiany. W 2018 roku wydarzyło się coś, co występuje niezwykle rzadko - pojawiła się EUFORIA. Nowa, polska odmiana pszenicy ozimej, w której pozytywne cechy użytkowe nagromadzone są z niespotykaną dotąd częstotliwością.

Po pierwsze i najważniejsze, EUFORIA doskonale plonuje. Ponadto EUFORIA plonuje wysoko w latach o różnym przebiegu pogody. Była najlepsza w doświadczeniach COBORU w 2016 roku, który charakteryzował się wymarznięciami. Była rewelacyjna w roku 2017, który dzięki dużej ilości opadów i łagodniej zimie sprzyjał rekordowym plonom. Była również doskonała w ekstremalnie suchym roku 2018.

Tegoroczne plantacje EUFORII również wyglądają bardzo konkurencyjnie na tle innych odmian. Tak elastyczne zachowanie odmiany w różnych pogodowo latach jest owocem odpowiedniego doboru jej komponentów matecznych oraz wieloletniego procesu selekcji prowadzonego w zróżnicowanych warunkach pogodowych.

Jako odmiana dedykowana do uprawy w rejonie Europy środkowej, wschodniej i północnej EUFORIA musi spełniać wysokie wymagania pod kątem zimotrwałości. Po ostrej zimie 2016 COBORU oceniło zimotrwałość EUFORII na 6o, co od razu umieściło ją na szczycie tabeli zimotrwałych odmian.

Rozpatrując szerzej bezpieczeństwo uprawy pszenicy nie można zapominać o odporności na choroby grzybowe. EUFORIA bardzo dobrze radzi sobie z najważniejszymi chorobami występującymi w tym gatunku. Zwłaszcza odporność na choroby podstawy źdźbła powinna być istotna dla wszystkich, którzy decydują się na uprawę pszenicy w wadliwym płodozmianie (z dominacją zbóż).

Wysoka odporność na wyleganie gwarantuje sprawne żniwa, a dzięki  wysokiej tolerancji na obniżone pH gleby EUFORIA reaguje mniejszym spadkiem plonu niż odmiany wrażliwe na zbyt kwaśny odczyn gleby.

          Równie istotna jak uzyskany plon jest jego jakość. Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie daje możliwość uzyskania dobrych parametrów jakościowych nawet podczas mokrych żniw. Sama charakterystyka cech jakościowych EUFORII wskazuje, że mamy do czynienia z pszenicą, której bliżej do najwyższej klasy jakościowej E (elitarnej) niż klasy A.

Z powyższych argumentów wynika, że przy planowaniu uprawy pszenicy ozimej wybór odmiany EUFORIA stanowi doskonałą podstawę dla uzyskania wysokich plonów o bardzo dobrej jakości przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z wymarznięciami, nasileniem presji chorób oraz innymi niekorzystnymi czynnikami (wyleganie, porastanie ziarna, itp.). Według informacji otrzymanych z firm nasiennych z całej Polski zainteresowanie zakupem nasion tej odmiany jest bardzo duże i wszystko wskazuje na to, że w tym roku Euforia będzie jedną z najczęściej kupowanych odmian w kraju.

 

pszenica ozima Euforia - LAUREAT KONKURSU TERAZ POLSKA

W czerwcu tego roku decyzją Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego odmiana pszenicy ozimej EUFORIA została włączona do grupy produktów „odmiany jakościowe pszenicy” i otrzymała prawo do posługiwania się godłem „Teraz Polska”. Stała się tym samym jedną z niewielu odmian nagrodzonych tym najbardziej prestiżowym wyróżnieniem rynkowym w Polsce.

Do tej pory godłem ”Teraz Polska” nagrodzono m.in. tak doskonałe odmiany jak Tonacja, Sukces, Zyta czy Nawra. Teraz do tego grona dołączyła Euforia. Jest to wyraz potwierdzenia jej walorów użytkowych, które zostały poddane wnikliwej ocenie przez panel ekspercki Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Warto przypomnieć, że Euforia została już na początku tego roku uznana na targach Agro Park w Lublinie za produkt roku.

Wyhodowanie tej odmiany to duży sukces Hodowli Roślin Strzelce ponieważ hodowcom udało się połączyć wiele korzystnych cech uprawowych w jednej odmianie, a dzięki temu stworzyć jedną z najlepszych obecnie odmian pszenicy na rynku.

W 2019 UZNANA PRZEZ INTERNAUTÓW ZA INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY

W 2020 ROKU NAGRODZONA ZŁOTYM MEDALEM TARGÓW POLAGRA PREMIERY

pszenica ozima Euforia - Główne zalety odmiany

 • doskonałe plonowanie - Nr 2 w Polsce w klasie A w 2021 r. (wg. COBORU)
 • bardzo dobra zimotrwałość 
 • stabilne parametry jakościowe - klasa A/E
 • wysoka zawartość białka
 • stabilna liczba opadania
 • bardzo wysoka zawartość glutenu
 • najwyższa objętość wypieku chleba
 • ziarno ciężkie, dobrze wyrównane
 • tolerancyjna na przedżniwny porost ziarna
 • przydatna do uprawy w monokulturze
 • bardzo wysoka tolerancja na wyleganie
 • wysoka odpornośc na większość chorób grzybowych
 • tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu
 • niewrażliwa na środki ochrony roślin oparte na chlorotoluronie

Pszenica ozima - Na co zwrócić uwagę

 • średnia odpornośc na rdzę brunatną, DTR

Rewelacyjne plony na terenie całego kraju

Plonowanie (% wzorca) odmiany EUFORIA w doświadczeniach rejestrowych COBORU
(poziom a1, lata 2016-2017).

Idealna także w latach z ostrymi zimami

Plonowanie odmiany EUFORIA w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2016 roku (a1).

Pszenica ozima Euforia - Najwyżej plonująca odmiana w Polsce z zimotrwałością powyżej 4

Plonowanie odmiany EUFORIA (% wzorca) w poszczególnych punktach doświadczalnych w kraju na poziomie a1 w roku 2020 (źródło: COBORU).

Pszenica ozima Euforia - Plonuje lepiej od najpopularniejszych odmian w Polsce

Plonowanie (% wzorca) odmiany EUFORIA w doświadczeniach PDO COBORU (poziom a2, 2018) w porównaniu do najpopularniejszych zarejestrowanych w Polsce odmian
(F - odmiana francuska, D - odmiana niemiecka, PL - odmiana polska).

Pszenica ozima Euforia - rekomendowana do uprawy w 12 województwach w kraju

Euforia została rekomendowana do uprawy w aż 12 województwach w naszym kraju:
w
dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim
(źródło:
COBORU 2022).

Zimotrwała pszenica Euforia - Bezapelacynie lepsza od wzorców i nowych odmian!

Plonowanie odmiany EUFORIA (lata 2016-2017) w porównaniu do nowych odmian zarejestrowanych w Polsce oraz odmian wzorcowych (źródło: COBORU).
Czerwonym
kolorem zaznaczono wyniki gorsze od odmiany EUFORIA.

Pszenica ozima Euforia - Ważniejsze cechy rolnicze

Karta technologiczna odmiany  
Gatunek Pszenica oz.  
Odmiana Euforia Hodowla  
Główne zalety odmiany Na co zwrócić uwagę (minusy odmiany )  
wysoki potencjał plonowania, średnio odporna na rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, DTR;  
bardzo dobra zimotrwałość 5,5  
stabilne parametry jakościowe w latach, wysoka zawartość białka oraz stabilna LO w latach o dużych sumach opadów w okresie żniw, bardzo wysoka zawartość glutenu, najwyższa objętość wypieku chleba, tolerancyjna na przedżniwny porost ziarna  
przydatna do uprawy w monokulturze, bardzo wysoka tolerancja na wyleganie, wysoka odporność na wiekszość chorób grzybowych,  
nie wrażliwa na środki ochrony roślin oparte na chlorotoluronie  
Wymagania glebowe przeciętne  
Tolerancja na zakwaszenie gleby (COBORU) 6/9  
Dynamika rozwoju jesiennego 7/9  
Siła krzewienia 6/9  
Wczesność - kłoszenie 5/9 151 dni  
Wczesność - dojrzałość pełna 4/9 204 dni  
Miejsce w płodozmianie po rzepaku po zbożach po kukurydzy po burakach  
8/9 8/9 7/9 8/9  
Norma wysiewu siew wczesny (do 20 września) siew optymalny (do 10 października) siew opóźniony (do grudnia)  
225 - 300 szt./m2 300 - 350 szt./m2 350 - 400 szt./m2  
Wiosenne nawożenie azotowe w zależności od terminu siewu 25 BBCH: 30 - 70 25 BBCH: 40 - 80 25 BBCH: 50 - 80  
31 BBCH: 60-85 31 BBCH: 50- 80 31 BBCH: 50 - 90  
Zimotrwałość (COBORU) 5,5/9  
Przezimowanie i regeneracja (ocena gospodarcza) 6/9  
Tolerancja na okresową suszę Wiosenną Letnią Ogólnie (średnia)  
6,5/9 7,5/9 7/9  
Odporność na wyleganie w zależności od terminu siewu siew wczesny siew optymalny (wg COBORU) siew opóźniony  
8/9 8/9 9/9  
Propozycja regulacji w zależności od terminu siewu 0,2l/ha Moddus + 0,8 l/ha CCC 0,2l/ha Moddus + 0,7 l/ha CCC  0,2 l/ha Moddus + 0,5 l/ha CCC  
 
Zdrowotność Zdrowotność od 1 do 9 Uwagi dotyczące ochrony fungicydowej  
Choroby podstawy źdźbła Jako kompleks chorób podsuszkowych 8/9 prochloraz 450g od 0,6 l/ha;  
cyprodynil 750g od 0,5 kg/ha.  
Choroby liści Mączniak prawdziwy - liście 8,1/9 fenpropidyna 750g - od 0,3 l/ha;  
pyriofenon 180 g - od 0,3 l/ha  
Rdza brunatna 6/9 tebukonazol 250 g - od 0,5 l/ha  
epoksykonazol 125 g - od 0,5l/ha  
Rdza żółta 8,6/9 solatenol od 50 g/ha;  
Brunatna plamistość liści (DTR) 7,3/9 epoksykonazol 125g - od 0,6 l/ha;  
tebukonazol 250g - od 0,6 l/ha;  
Septorioza liści 6,9/9 solatenol 100g - od 0,5 l/ha;  
izopirazam 125g - 0,8 l/ha;  
azoksystrobina 250g - 0,7 l/ha (do wszystkich substancji dodatek triazolu)  
Choroby kłosa Septorioza plew 7,6/9 metkonzol 60 g - 0,5 l/ha +  
tebukonazol 250 g - 0,5 l/ha  
Fuzarioza kłosów 7,5/9    
Parametry jakościowe ziarna Minimum – pszenica konsumpcyjna pod młyny Na co wpływają:  
Masa 1000 ziaren - 14% 44.3 brak  
Wyrównanie ziarna 88%  
Porastanie ziarna w kłosach 6/9 maks. wynik COBORU to 6 (np. Euforia, Ostroga)  
Gęstość ziarna w stanie zsypnym 6/9 min 76 kg/hl wymiałowość - uzysk, wydajność mąki  
Zawartość białka 5/9 min 12,5% wpływa na zaw. glutenu  
Liczba opadania 9/9 min. 220 sekund odporność na porastanie, jakość chleba  
Wskaźnik sedymentacji SDS 8/9 30 cm3 ocena jakości glutenu  
Ilość glutenu mokrego 7/9 min 26% specyficzne białko niezbędne do wypieku i wzrostu ciasta  
Morfologia - wygląd łanu w poszczególnych okresach rozwoju  
Jesień równomierne wschody, dobra krzewistość  
Zima pojawiają się fioletowe przebarwienia liści (znacznik morfologiczny lepszej zimotrwałości)  
Wiosna zwarty zielony łan, typ wzrostu pośredni pomiędzy formami o (liściach stojących oraz liściach pochylonych)  
Lato typ łanu pojedynczego kłosa z elementami kompensacyjnymi, ładne dorodne kłosy, co najmniej 10 pięterek, od 4-5 ziarniaków na pięterko, wyrównany sztywny łan  
Odmiany o podobnym profilu agrotechnicznym (o podobnych parametrach i pozycjonowaniu w rynku)  
RGT Kilimanjaro, Comandor, Formacja,  

* skala 9-cio stopniowa (9 - oznacza ocenę najkorzystniejszą, 1 - ocena najmniej korzystna)

Zobacz spot reklamowy Euforii

TOP