FORGOT YOUR DETAILS?

Gepard

Niedoścignione nasiona owsa

  • Doskonałe plonowanie.
  • Najbardziej wyrównane ziarno wśród wszystkich odmian - nr 1 w Polsce.
  • Najwyższa zawartość tłuszczu wśród zarejestrowanych odmian (6,4%).
  • Grube nasiona - MTZ nr 2 w Polsce.
  • Wysoka gęstośc ziarna.

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysoko i stabilnie w kolejnych latach

Plonowanie odmiany GEPARD (% wzorca) w poszczególnych latach doświadczeń (źródło: COBORU).

Zawsze w czołówce

Plonowanie odmiany GEPARD (% wzorca) w poszczególnych Stacjach Dośiwadczalnych w kraju w roku 2020 (źródło: COBORU).

Nr 1 na Warmii, Mazurach i Podlasiu

Plonowanie odmiany GEPARD (% wzorca) w rejonie II COBORU w roku 2021 (źródło: COBORU).

Nr 1 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskim

Plonowanie odmiany GEPARD (% wzorca) w rejonie IV COBORU w roku 2021 (źródło: COBORU).

TOP