FORGOT YOUR DETAILS?

Hugo

Rewolucja w pszenzycie

 

  • Nr 1 plonowania w Polsce w 2018, 2019 i 2022 roku.

  • Najwyższa odporność na septoriozę plew i brunatną plamistość wśród zarejestrowanych odmian.

  • Wysoka MTZ.

  • Ziarno dobrze wyrównane.

  • Niskie wymagania glebowe.
  • Doskonała przewódka.
  • Najczęściej zalecana do uprawy odmiana pszenżyta jarego w Polsce (wg LOZ COBORU 2023)

Ważniejsze cechy rolnicze

Lider plonowania

TOP