FORGOT YOUR DETAILS?

Pszenica

Impresja

• Wysokie plony.
Jakość A/E - doskonały surowiec eksportowy (wysokie białko, gęstość, MTZ, wyrównanie).
• Jakość A/E - doskonały surowiec dla przemysłu piekarniczego (białko, gluten, wodochłonność, objętość chleba, bardzo wysokie wskaźniki odkształcenia, stabilna liczba opadania).
Ograniczone nakłady na ochronę fungicydową.
• Ograniczenie ryzyka uprawy dzięki bardzo dobrej zimotrwałości.
Dobra odporność na wyleganie pozwala na wyższe nawożenie azotowe.
Toleruje stanowiska o niższym pH gleby.
• Idealna do monokultur i uproszczonych płodozmianów dzięki najwyższej odporności na choroby podstawy źdźbła.

Odmiana dostępna w firmie

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plony w latach suchych

Plonowanie odmiany IMPRESJA  (% wzorca) w poszczególnych punktach doświadczalnych COBORU w 2020 roku (poziom a1).

Konkurencyjna w optymalnym 2020 roku

Plonowanie odmiany IMPRESJA (% wzorca) na tle innych odmian klasy A badanych w doświadczeniach COBORU w 2020 roku (poziom a2, źródło: COBORU).

Doskonała w suchym 2018 roku

Plonowanie odmiany IMPRESJA (% wzorca) na tle innych odmian klasy A badanych w doświadczeniach COBORU w 2018 roku (poziom a2, źródło: COBORU).

Wysoka odporność na choroby

Odporność na choroby odmiany IMPRESJA na tle wzorca w latach 2018-2020 (źródło: COBORU).

Najwyższa odporność na choroby podstawy źdźbła wśród zarejestrowanych odmian

Odporność na choroby podstawy źdźbła odmiany IMPRESJA w porównaniu do wzorców oraz pozostałych odmian wpisanych do KR w roku 2020 (źródło: COBORU).

Najwyższa odporność na rdzę żółtą wśród zarejestrowanych odmian

Odporność na rdzę żółtą odmiany IMPRESJA w porównaniu do zarejestrowaanych odmian (źródło: COBORU).

Najwyższa zawartość białka wśród odmian wpisanych do KR w 2020 roku

Zawartość białka odmiany IMPRESJA w porównaniu do wzorców oraz odmian wpisanych do KR w roku 2020 (źródło: COBORU).

Wysoki gluten

Zawartość glutenu odmiany IMPRESJA w porównaniu do wzorców oraz odmian wpisanych do KR w roku 2020 (źródło: COBORU).

TOP