FORGOT YOUR DETAILS?

Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie odmiana populacyjna z genem odporności na TuYV (wirusa żółtaczki rzepy). Na polskim rynku nasiennym jest to produkt przełomowy, ponieważ do tej pory cechę odporności na TuYV można było znaleźć tylko w ofercie odmian mieszańcowych.
KEPLER pod względem plonowania uzyskał najlepsze wyniki spośród wszystkich odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Zwyżka plonu w porównaniu do wzorców populacyjnych dochodzi do 1300 kg na hektarze (wg danych COBORU). Bardzo dobra zimotrwałość i silny wigor zarówno jesienny, jak i wiosenny udowadnia, że KEPLER jest nową generacją odmian populacyjnych, która z powodzeniem może konkurować z najlepszymi na rynku.
Cechy wyróżniające:
• Odporność na TuYV.
• Wysoka zimotrwałość.
• Przeciętne wymagania glebowe.
• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średnio-wczesny termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średnio-wczesny termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka przydatność do opóźnionych siewów.
• Zalecana norma wysiewu: 45-60 szt./m2 (w przypadku optymalnych warunków glebowych i zastosowania precyzyjnego siewnika można obniżyć normę do 40 szt./m2).

Ważniejsze cechy rolnicze

Nr 1 w doświadczeniach COBORU 2021

Kplr plonowanie

Plonowanie odmiany KEPLER (% wzorca) w porównaniu do pozostałych odmian populacyjnych oraz wzorców populacyjnych w doświadczeniach COBORU w roku 2021

Nr 1 w doświadczeniach COBORU 2019-2020

Plonowanie rzepaku ozimego Kepler w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

Plonowanie odmiany KEPLER (dt/ha) w porównaniu do pozostałych odmian populacyjnych oraz wzorców populacyjnych w doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku 2019-2020

Potężna zwyżka plonu

Plonowanie odmiany KEPLER (% wzorca) w porównaniu do wzorcowych odmian populacyjnych w doswiadczeniach rejestrowych COBORU w2019 roku - średnia z wszystkich punktów doświadczalnych.

Doskonałe plony w całym kraju

Plonowanie odmiany KEPLER (dt/ha) w porównaniu do populacyjnych odmian wzorcowych w poszczególnych punktach doświadczalnych w doświadczeniach COBORU w latach 2019-2020.

Potencjał przewyższający odmiany F1!

Plonowanie odmiany KEPLER (% wzorca) w porównaniu do odmian wzorcowych w SDOO COBORU - Słupia Jędrzejowska w 2020 roku.

Plonowanie odmiany KEPLER (% wzorca) w porównaniu odmian wzorcowych w SDOO COBORU - Słupia Wielka w 2020 roku.

Plonowanie odmiany KEPLER (% wzorca) w porównaniu odmian wzorcowych w SDOO COBORU - Chrząstowo w 2020 roku.

Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach

Zawartość tłuszczu w nasionach odmiany KEPLER (% suchej masy) w porównaniu do odmian wzorcowych w doświadczeniach rejestrowych COBORU

Charakterystyka rośliny

TOP