FORGOT YOUR DETAILS?

Kompan

Godny zaufania - nasiona pszenżyta

  • Wysokie, stabilne plonowanie.
  • Najwyższa odporność na rynchosporiozę.
  • Wysoka odporność na wyleganie.
  • Bardzo dobrze wyrównane ziarno.
  • Najwyższa zawartość białka.

Ważniejsze cechy rolnicze

Wysokie plony w latach suchych

Plonowanie odmiany KOMPAN (% wzorca, poziom a1) w poszczególnych stacjach doświadczalnych w roku 2018 (źródło: COBORU).

TOP