Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Konkret F1 – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Konkret

... i wiesz, co siejesz

• Odmiana mieszancowa.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania – w doswiadczeniach rejestrowych COBORU do 138 % wzorca.

• Wysoka zawartosc tłuszczu (46,2 %).

• Niska zawartosc glukozynolanów.

• Bardzo dobra zimotrwałosc potwierdzona podczas zimy w 2012 r.

• Dobra odpornosc na wyleganie.

• Wysoka masa tysiaca ziaren.

Ważniejsze cechy rolnicze

TOP