FORGOT YOUR DETAILS?

Konkret

... i wiesz, co siejesz

• Odmiana mieszancowa.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania – w doswiadczeniach rejestrowych COBORU do 138 % wzorca.

• Wysoka zawartosc tłuszczu (46,2 %).

• Niska zawartosc glukozynolanów.

• Bardzo dobra zimotrwałosc potwierdzona podczas zimy w 2012 r.

• Dobra odpornosc na wyleganie.

• Wysoka masa tysiaca ziaren.

Ważniejsze cechy rolnicze

TOP