FORGOT YOUR DETAILS?

Kozak

Watażka pól

 • Nr 1 plonowania w Polsce
 • Wczesny termin wiechowania
  i dojrzewania
 • Ziarno dobrze wyrównane
  o wysokiej gęstości
 • Niskie wymagania glebowe
 • Wysoka zawartość tłuszczu –
  Nr 2 w Polsce!
 • Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie (% wzorca) odmiany KOZAK w doświadczeniach PDO COBORU w roku 2017.

Doskonałe plonowanie w latach

Plonowanie (% wzorca) odmiany KOZAK w doświadczeniach COBORU.

TOP