Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Marcelo – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie
×

FORGOT YOUR DETAILS?

Marcelo

Wybór zwycięzców

• Wzorzec plenności w doswiadczeniach COBORU.
• Odmiana populacyjna o bardzo dobrych zdolnościach adaptacyjnych.
• Uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w Polsce (do 114 % wzorca), Słowacji, Czechach, Austrii, Francji, Danii i Szwecji.
• Dobra odporność na wyleganie oraz choroby grzybowe.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany MARCELO w poszczególnych rejonach kraju w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

Wysokie plonowanie w wielu krajach.

Plonowanie (% wzorca) odmiany MARCELO w zagranicznych, urzędowych doświadczeniach rejestrowych.

TOP