FORGOT YOUR DETAILS?

Marcelo

Wybór zwycięzców

• Wzorzec plenności w doswiadczeniach COBORU.
• Odmiana populacyjna o bardzo dobrych zdolnościach adaptacyjnych.
• Uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w Polsce (do 114 % wzorca), Słowacji, Czechach, Austrii, Francji, Danii i Szwecji.
• Dobra odporność na wyleganie oraz choroby grzybowe.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany MARCELO w poszczególnych rejonach kraju w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

Wysokie plonowanie w wielu krajach.

Plonowanie (% wzorca) odmiany MARCELO w zagranicznych, urzędowych doświadczeniach rejestrowych.

TOP