FORGOT YOUR DETAILS?

Medalion

Pszenżyto na medal

• Odmiana bezostna.
Nr 1 plonowania w 2019 roku.
• Wysoka odporność na choroby.
Ziarno grube, bardzo dobrze wyrównane.
• Bardzo dobra zimotrwałość (5,5).
• Wysoka odporność na wyleganie.

Odmiana dostępna w:

Ważniejsze cechy rolnicze

Doskonałe plony w całym kraju

Plonowanie odmiany MEDALION (% wzorca) w poszczególnych rejonach kraju w doświadczeniach COBORU 2017-2018.

Plonowanie odmiany MEDALION  (% wzorca) w poszczególnych punktach doświadczalnych w kraju w roku 2018 na poziomie a1 (źródło: COBORU).

Wysokie plony w kolejnych latach

Plonowanie odmiany MEDALION  (% wzorca) w latach 2017-2019 (źródło: COBORU).

Odporny na choroby

Odporność na choroby odmiany MEDALION  (skala 9-cio stopniowa) w porównaniu do wzorca (źródło: COBORU).

TOP