FORGOT YOUR DETAILS?

Meloman

Plon, jak z nut - nasiona pszenżyta

• Doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju.
• Bardzo dobra mrozoodporność (5,5).
Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.

Ważniejsze cechy rolnicze

Doskonałe plony na terenie całego kraju

Plonowanie odmiany MELOMAN (% wzorca) w poszczególnych punktach doświadczalnych w kraju na poziomie a1
(źródło:
COBORU, 2018* i 2019).

* skala 9-cio stopniowa (9-ocena najkorzystniejsza, 1-ocena najmniej korzystna)

Doskonałe plony także po mroźnych zimach

Plonowanie (% wzorca) odmiany MELOMAN w doświadczeniach PDO
po mroźnej zimie w 2016 (poziom a1)

Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby

Procent zregenerowanych korzeni w roztworze Al+++
(im wyższa wartość tym lepsza odporność na zakwaszenie gleby)
 - wyniki z doświadczeń rejestrowych COBORU 2014.

Doskonale i wiernie plonujący

Plonowanie (%) odmiany MELOMAN w porównaniu do wzorca w doświadczeniach COBORU (rejestrowe oraz PDO) w latach 2013-2017.

TOP