FORGOT YOUR DETAILS?

Monolit - Rzepak na słabe gleby - HR Strzelce

Monolit

Siła stabilności

• Niezawodne i wysokie plonowanie.
• Znakomicie toleruje słabe i mozaikowate gleby.
• Doskonała zimotrwałość.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Niska zawartość glukozynolanów.

Złoty Meda Polagra Premiery

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany MONOLIT w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

TOP