Akceptacja

Szanowny Użytkowniku,

z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych zawartymi w poniższym linku.

Monolit – Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR / Tworzymy Postęp w Rolnictwie

FORGOT YOUR DETAILS?

Monolit

Siła stabilności

• Niezawodne i wysokie plonowanie.
• Znakomicie toleruje słabe i mozaikowate gleby.
• Doskonała zimotrwałość.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Niska zawartość glukozynolanów.

Złoty Meda Polagra Premiery

Ważniejsze cechy rolnicze

Plonowanie w poszczególnych rejonach

Plonowanie odmiany MONOLIT w poszczególnych rejonach kraju
w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

TOP