FORGOT YOUR DETAILS?

Nawigator

Prosto do sukcesu - nasiona owsa

• Wysoki potencjał plonowania
• Wysoka MTZ
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
• Średni termin wiechowania i dojrzewania
• Doskonale sprawdza się w uprawie na różnych stanowiskach
 • Ziarno dobrze wyrównane o wysokiej gęstości (54,3 kg/hl)

• Spawdza się doskonale w ekologii

Ważniejsze cechy rolnicze

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby wyprodukować ziarno owsa NAWIGATOR o wysokiej gęstości:

  1. Termin siewu: im późniejszy termin siewu owsa, tym bardziej zmniejsza się gęstość ziarna;
  2. Gęstość siewu: należy unikać wysokich norm wysiewu, szczególnie we wcześniejszych terminach siewu. W owsie największe znaczenie w formowaniu plonu i jakości (hektolitr) ma pęd główny. Przy gęstym siewie produkowane są pędy wtórne o mniejszej produktywności i niosące ziarno owsa o niższej gęstości;   
  3. Nawożenie azotowe: masa hektolitra spada przy zbyt wysokim nawożeniu azotowym;
  4. Skracanie łanu: aplikacja za dużych dawek regulatorów wzrostu (np. Moddus) w fazie strzelanie źdźbło może także zredukować gęstość ziarna owsa, lepiej stosować dawki dzielone 0,2-0,3l w BBCH 31 i 0,15-0,2l w BBCH 39;
  5. Wyleganie: wylegnięcie łanu wpływa negatywnie na gęstość ziarna owsa;
TOP