FORGOT YOUR DETAILS?

Nawigator

Prosto do sukcesu

• Wysoki potencjał plonowania
• Wysoka MTZ
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
• Średni termin wiechowania i dojrzewania
• Doskonale sprawdza się w uprawie na różnych stanowiskach
 • Ziarno dobrze wyrównane o wysokiej gęstości (54,3 kg/hl)

• Spawdza się doskonale w ekologii

Ważniejsze cechy rolnicze

 

TOP