FORGOT YOUR DETAILS?

Neon F1

Świeci przykładem!

Wysokie plonowanie.
Toleruje susze (wysokie plony w 2018 r.).
• Podwyższona odporność na czerń krzyżowych.
Grube nasiona (>5g).
Dobra zimotrwałość.
• Odporność na choroby grzybowe na poziomie wzorca.
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Bezpieczna zawartość glukozynolanów w śrucie.
• Podwyższona zawartośc białka w śrucie.

Ważniejsze cechy rolnicze

Bardzo wysoki potencjał plonowania

Plonowanie odmiany NEON (% wzorca) w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

Doskonałe plony po ostrej zimie

Plonowanie odmiany NEON (% wzorca) w doświadczeniach COBORU 2016 w porównaniu do wszystkich odmian zarejestrowanych w COBORU.

Doskonałe plony również w latach suchych

Plonowanie odmiany NEON (% wzorca) w doświadczeniach COBORU 2018 w porównaniu do wszystkich odmian zarejestrowanych w COBORU.

Wysokie plony w różnych rejonach kraju

Plonowanie odmiany NEON (% wzorca) w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2018 w porównaniu do wzorcowej odmiany Architect.

Wysoka odporność na choroby grzybowe

Porażenie chorobami grzybowymi (% wzorca) lub odporność na choroby grzybowe (skala 9-cio stopniowa) odmiany NEON w porównaniu do mieszańcowych odmian wzorcowych (źródło: COBORU 2018).

TOP